2016-10-25-Horisontale antenner

Fra gruppemøtet i Trondheimsgruppen 25.10.2016.

(Klikk på PDF-fil 3,8mb for mer info)

aurora-nHorisontale antenner er noe de aller fleste radioamatører har stiftet bekjentskap med en eller annen gang og gjerne tidlig som radioamatør. Kveldens foredrag prøvde å gi noen inntrykk av hvordan slike antenner fungerer på forskjellige HF bånd. Horisontale antenner er oftest lineært horisontalt polarisert og det ble vis hvordan det elektriske og magnetiske feltet virker under bølgeutbredelsen.  

Men, først noen ord om helse miljø og sikkerhet med vekt på den strålefare vi utsetter oss for med familie og andre dersom vi er uforsiktige med plassering og bruk av antenner.

Den mest vanlige horisontale antennen er dipolen og denne antennetypen ble forklart med spesielt hensyn på virkemåte ved forskjellige metoder for opphenging og plassering over jord. Deretter ble det vist forskjellige typer antenner for flere bånd som Long wire, Zepp, avstembar dipol, multidipoler, Windom, foldet dipol, dipol med sperrekrets og flere.

For de som har god plass er horisontale looper for lavbånd av stor interesse, spesielt med hensyn på lokale forbindelser innen landet. For de med ekstra god plass kan en Rhombisk antenne være det optimale på de lavere bånd.

Inn under horisontale antenner hører også beamer for HF. Her ble det lagt spesiell vekt på moderne multielement beamer med felles føding fra en kabel. Slike antenner har elementene plassert på optimalt på bommen for å gi best mulig forsterkning, båndbredde og effektivitet uttrykt i SWR.

En viktig anvendelse for slike antenner er til bruk under samband innen landet med vekt på å nå fram til lokasjoner som er helt uten dekning på VHF/UHF. Det er da viktig at antennen utstråler slik at det meste av signalene når fram til det ønskede området. På en måte blir dette svært forskjellig fra DX da det blir viktigere å nå «kort» og ikke langt.

 

På slutten av foredraget ble det vist en video som illustrerer dannelsen av nordlys og videoer av nordlyset.

Håvard, LB9RE

aurora-fjord