2016-09-14-Styremøte

2016-09-01 Saker fra forrige styremøte
Utstyret fra 3ZV er ikke hentet. John, LA9AJA er forsøkt kontaktet. APRS på Fosen er under forberedelse.

2016-09-02 Økonomi
Så langt i år har 7 medlemmer ennå ikke betalt kontingent. Disse har tapt medlemskapet fra neste måned. Strøm er betalt. Tippemidlene kr 1927,- har kommet.
Gruppen har god økonomi.   

2016-09-03 Komiteene
Teknisk komite;
Det nye utstyret for Oppdal er klargjort. Turen blir på fredag 23. september.

APRS på Ruten er QRT. En resetting kan være riktig tiltak, som sist. Tur opp bør planlegges før vinteren. Aksjon, Stein-Olav, LA9QV.

APRS på Hommelfjell gjør stasjonen på Røros overflødig og denne stenges.

Det vurderes å endre sambandsoppsettet for Bringen og Røros med eventuell link til Trondheim. En kryssbåndstasjon for 2m/70cm settes opp på Røros og Liaåsen tilknyttet LA8QR på Bringen.

Det planlegges oppsett av APRS på egnet lokasjon på Fosen for å bedre dekningen i området.

En fill-in digi APRS vurderes på Støren. John, LA9AJA, er forsøkt kontaktet.

Sambandskomitéen:
Bjørn, LA1UW, har trukket seg fra vervet som leder for komitéen. Bård, LA4THA, er forespurt som ny leder av komitéen.

Sambandsøvelsen 13. september ble noe forenklet med en test av HF utstyret og en QSO med Fosengruppen ved Per, LA1YPA, ble gjennomført fra møtelokalet med godt resultat. Konklusjon; radioutstyret virker som tiltenkt, men det bør øves mer på antenneoppsett og bruk av utstyret for øvrig.

TV-aksjonen kommer 23. oktober og sambandsopplegget blir mest sannsynlig likt med tidligere år.

Huskomitéen:
Oppussingsprosjektet av lokalene på Lialøkken fortsetter med oppussing av HF shacken som neste tiltak. Forslag til ny farge mottas!

Stolpe settes opp i stua for å støtte bjelken i taket.

Rydding og vinterklargjøring planlegges.

Merk! Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren.

2016-09-04 Kurs
Så langt har 7 meldt seg på kurset.

Oppstart planlegges torsdag 6. oktober på Lialøkken og vil deretter gå på torsdager over ca. 10 kvelder på Charlottenlund barneskole, Churchills vei.

Pris for kurset settes til kr 1000,- som også inkluderer ett års medlemskap i Trondheimsgruppen påfølgende år.

2016-09-05 Eventuelt
Flere aktiviteter i gruppen bør komme i gang slik at flere er mer aktive på radioen.
Gode forslag mottas!

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:
Bjørn, LA1UW, nestleder

Ikke møtt:
Neste styremøte er onsdag 5. oktober kl. 19:00 på Lialøkken.