2016-08-17-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 17. august 2016

2016-08-01 Saker fra forrige styremøte
Ny internettkabel er ferdig oppkoblet. Utstyret fra 3ZV er ikke hentet.

2016-08-02 Økonomi
Så langt i år har 9 medlemmer ennå ikke betalt kontingent. Ny purring sendes ut per post.
Gruppen har god økonomi.  

2016-08-03 Komiteene
Teknisk komite;
Logikk for LA7URR er programmert for en Tait. En link mellom Oppdal og Gråkallen, eventuelt Liaåsen, vurderes evaluert med en 70cm sender på Oppdal. Kanal vurderes byttet til R7. En tur til toppen for bytting av utstyr planlegges på høsten.

APRS på Hommelfjell gjør stasjonen på Røros overflødig og denne stenges.

Det vurderes å endre sambandsoppsettet for Bringen og Røros med eventuell link til Trondheim.

Det vurderes oppsett av APRS på egnet lokasjon på Fosen for å bedre dekningen i området.

En fill-in digi APRS vurderes på Støren.

Sambandskomitéen:
Avventer svar fra Trygve Duun i politiet.

HF test i midten av september fra Støren/Soknedal, planlegges fra gamle Korporalsbru.

Planlegging av kurs for bruk av nødnettet pågår. Vi får låne utstyr fra RK.

En samarbeidsøvelse mellom norske og svenske myndigheter planlegges i høst.

Huskomitéen:
Sisteslåtten er unnagjort. Ny dørlås er montert.

De gamle sambandskassene er gitt bort til ARK.

Oppussingsprosjektet av lokalene på Lialøkken ferdigstilles etter sommerferien slik at alle rom får et nytt strøk eller to med maling.

Stolpe settes opp i stua for å støtte bjelken i taket.

Merk! Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren.

2016-08-05 RK ønsker APRS på Oppdal
Det gis tilbakemelding til RK at de må ha en egen kontrakt med Norkring.

2016-08-06 Kurs
Så langt har 5 meldt seg på kurset. NRRL støtter grupper som får ny medlemmer inn i organisasjonen. Oppstart planlegges 6. oktober og vil gå på torsdager over ca. 10 kvelder. Annonsen på hjemmesiden og Facebook oppfriskes med link til side for kjøp av kursboken. Oppstart planlegges i lokalene på Lialøkken. Pris for kurset settes til kr 1000,- som også inkluderer ett års medlemskap i Trondheimsgruppen påfølgende år.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 7. september kl. 19:00 på Lialøkken.