2016-06-08-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 8. juni 2016

2016-06-01 Saker fra forrige styremøte
TS-570 er solgt. Ny internettkabel er nedgravd. Utstyr fra LA3ZV planlegges hentet i juni.

2016-06-02 Økonomi
Så langt i år har 15 medlemmer ennå ikke betalt kontingent. Purring er sendt, vennligst betal snarest.  

2016-06-03 Komiteene
Teknisk komite;
Logikk for LA7URR er programmert. Link mellom Oppdal og Gråkallen, eventuelt Liaåsen, er beregnet av Bård, LA4THA, begge lokasjoner har fjell i mellom som vil svekke signalene. Et samarbeidsprosjekt med Fosengruppen for oppsett av APRS på Kopparen vurderes. Linking mellom Gråkallen og repeater på Fosen vurderes. APRS på Hommelfjell gjør stasjonen på Røros overflødig og vurderes stengt.
Det vurderes å flytte LA8QR fra Bringen til Røros med eventuell link til Trondheim eller en løsning med 2m/70cm kryssbånd etableres mellom Trondheim og Røros.

Sambandskomitéen:
Kontakt med Trygve Duun i politiet er etablert. HF test i midten september fra Støren/Soknedal, gamle Korporalsbru. Søknad om sambandsmidler er sendt NRRL.
Sambandsrapporten er sendt NRRL. Planlegging av kurs for bruk av nødnettet pågår, men avhengig av utlån av utstyr fra RK. Liten respons fra RK.

Huskomitéen:
Førsteslåtten er unnagjort. En ryddedag planlegges juni.
Musejakten fortsetter med tetting av sprekker etter vinterens telehiv.
Oppussingsprosjektet av lokalene på Lialøkken ferdigstilles etter sommerferien slik at alle rom får et nytt strøk eller to med maling. Gassvarmeren selges/avhendes. Gamle sambandskasser selges til kr 500,- per stk. Stolpe settes opp i stua for å støtte bjelken i taket.

Merk! Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren.

2016-06-04 Eventuelt
Høstens møter:
23. august, oppstart på høsten, styret
13. september, sambandsøvelse, Bjørn, LA1UW
27. september, oppsummering fra sambandsøvelsen og forberedelse til TV-aksjonen, Bjørn, LA1UW
25. oktober, horisontale antenner, Håvard, LB9RE
22. november, teknisk aften, Stein-Olav, LA9QV og Oddbjørn, LA9JK
13. desember, juleavslutning, alle

Sverre, LA9TK, fyller 90 år 12. juni. Vi gratulerer!

Innkjøp av drikke til grillaften, Helene, LB1KF.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem

Forfall:
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Ikke møtt:

Neste styremøte er onsdag 17. august kl. 19:00 på Lialøkken.