2016-03-02-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL

Referat fra styremøte 2. mars 2016

2016-03-01 Konstituering av nytt styre og oppfølging fra GF
De valgte styremedlemmene møtte alle og nytt styre ble konstituert.
Grupperapport og sambandsrapport sendes NRRL.
Årsrapport sendes AR, en side i AR inkludert bilde.   

2016-03-02 Saker fra forrige styremøte
CW kurset er utsatt til etter påske.
HF antennene er ikke reparert pga. vinterlige forhold med mye snø.
Ingen har meldt seg som ny oppleser til QST-Trøndelag. Listen forkortes.

2016-03-03 Økonomi
Regnskapet for 2016 rettes med oppdatert budsjett.
Status for gruppens økonomi er god.

2016-03-04 Komiteene
Teknisk komite; leder for 2016, Stein-Olav, LA9QV
Ny radio/modem for APRS på Gråkallen, LD7TG, er klar for bruk. Et bytte blir foretatt så snart snøforholdene tillater.
Ny Tait T-800 II repeater er klar for prøvedrift på Lialøkken, LA7RR-2. Kanal R7 benyttes i prøveperioden.
APRS utstyret har feilet på Ruten, kun TX er i orden og beacon sendes. APRS utstyret er ustabilt på Røros. En bytteradio med Argent T3 mini TNC klargjøres. 3 stk Argent T3-mini anskaffes fra HCS.

En PC har takket for seg. Ny PC anskaffes, ca kr 5000,-.

Sambandskomitéen: leder for 2016, Bjørn, LA1UW
Planlegging av kurs for bruk av nødnettet pågår, men avhengig av utlån av utstyr fra RK.
En BushComm antenne for alle HF bånd bestilles for permanent oppheng på Lialøkken.

Huskomitéen: leder for 2016, Håvard, LB9RE
Postkassen trenger bedre beskyttelse mot regn. Et beslag settes over kassen, Bjørn leverer.
Merk! Kopper og fat etter møtene i grendehuset skal settes i steameren.
Servering til møtene i perioden mai til oktober organiseres. Kopper med mer suppleres.

2016-02-05 Eventuelt
QSL opplysninger på QRZ.COM oppdateres, Tor, LA3WAA.
GF bilder oversendes Liv.
Kommentarer til artikkelen om 6m repeateren i AR ble diskutert.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Stein-Olav, LA9QV, medlem
Oddbjørn, LA9JK, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:
Neste møte er onsdag 6. april kl. 19:00 på Lialøkken.