2015-01-07-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 7. januar 2015

Orientering
Trond Olsen er død.

2015-01-01 Saker fra forrige møte
Ingen tilbakemelding fra TV-aksjonen er mottat.
Ingen tilbakemelding fra revisorene er mottatt.
Artikkel til AR er forfattet og har kommet i AR.
APRS plan er under utarbeidelse.
Ny dørlås er under planlegging. Aktuelle leverandører sjekkes.
Nye tidsskrift er mottatt. Info legges ut på hjemmesidene. Hva skal beholdes?

2015-01-02 Økonomi
Bank og kasse stemmer.
Kontoen gaver mangler noen posteringer.
Måleravlesning 60929 per 2/7. Per 1/1 2015 er avlesningen 65132 og varmepumpen bidrar til betydelig strømsparing. Det avsettes kr 5000,- for strømregningen i 2014.
Momsrefusjonen er kommet, kr 5229,-. Grasrotandelen er kommet kr 3386,90.
Sambandsmidler, beløpene samles på en konto, frist en uke.
Betalt kontingent til nå (2014), 65, 2 æresmedlemmer, 67 totalt.
Økonomien i gruppen er god.
Regning skal sendes NetCom, indeksregulert per oktober. Aksjon Tor/Helene.
Nytt medlem kom i går, LA9QBA, Skule Sørmo.

2015-01-03 Komiteene
Teknisk komite:
Repeateren på Oppdal er ustabil. Forskjellige tiltak blir diskutert. Odd Olsen kan kjøre når det blir gode værforhold.
Info om repeaterne er gitt til Liv for innlegging på hjemmesidene.
Reserverepeater bør anskaffes fra Permo. Dette ble godkjent.
Håvard, LB9RE, går inn i tekniskkomite.

Sambandskomite:
Ny søknad må sendes inn til NRRL, repeater + håndapparater er aktuelt, fristen er 15. januar.
Øvrig utstyr er klargjort for bruk.
12-13. mars, ny samling for FORF med heldagsmøte på Ørland i morgen. Kostnader til reisen søkes dekket av FORF sentralt.
Øvelse 16. april på Fosen hvor vi skal sette opp et samband mot politikammeret pluss noe sporing, APRS i området er ikke i orden nå.

Huskomite:
Rydding og husvask på neste tirsdag 13. januar.

2015-01-04 Møter
27. januar, D-star ved Tore, LA3KL og Ernst, LA0CQ
24. februar, GF
24. mars DX, Tor, LA3WAA
28. april sambandsøvelse
26. mai Stein-Olav LA9QV
16. juni sommeravslutning

Forsamlingshuset er også ledig andre tirsdag i måneden for møter.

2015-01-05 GF
Regnskap 2014, Helene, Tor
Budsjett 2015, Helene, Tor, styret
Forslagsfrist 10. januar for GF saker.
GF dokumenter, komiteene med mer. Håvard
Innkalling til GF sendes ut som før på e-post senest 9. februar. Aksjon Bjørn.
Ingen økning i kontingenten foreslås.
Purre valgkomiteen, Håvard

2015-01-06 Forberedelser til kurset
Info om kurset er spredt, også til Trondheim Astronomiske Forening.
Så langt har 5-6 indikert Interesse for kurset.
Lokalet er klart på Brundalen, Bjørn.
Fellesbestilling for lærebok etter oppstarten.
Oddbjørn ønsker formøte, dette tas på drop-in førstkommende tirsdag.

2015-01-07 Ny dørlås
Tilbud fra Coop er registrert med 10 koder, kr 1290,-, innkjøp av et slikt ble vedtatt.

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 4. februar kl. 19:00 på Lialøkken.