2014-12-03-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL
Referat fra styremøte 3. desember 2014

2014-12-01 Saker fra forrige møte
Komiteene
Spiderbeam er solgt til LA3AG, kr 2500,-
Rapport og regnskap fra Jubileumskomiteen er mottatt. Jubileet kostet gruppen netto kr 6500,-.
APRS plan er under utarbeidelse.
Ingen tilbakemelding fra TV aksjonen.
Ingen tilbakemelding fra revisorene.
Kursstart er 14. januar. Annonsering er under utarbeidelse.
Ny dørlås er under planlegging. Aktuelle leverandører sjekkes.
Artikkel til AR er forfattet sendt til redaktøren.
Invitasjon til julemøtet er utsendt.

2014-12-02 Økonomi
Strømregningen for november er uteblitt. Neste regning vil dekke begge måneder.

Betalt kontingent til nå, 68, rest 2 ubetalte, 2 æresmedlemmer, 72 totalt. Økonomien i gruppen er god. Momsrefusjonen fra NRRL er ikke mottatt.

2014-12-03 Komiteene
Teknisk komite:
Repeateren på Oppdal er ustabil. Forskjellige tiltak ble diskutert.

Fosen gruppen klargjør nå APRS utstyr for Varden. Gråkallen har blitt mer stabil i det siste.

Arbeidslys og strømuttak er montert utvendig ved mast A. Takk til Oddbjørn.

Sambandskomite:
Håndapparatene er programmert av Bård, LA4THA. Tidsur for lader anskaffes. Kassetter for tørrbatterier anskaffes når de er tilgjengelig.

Søknad for sambandsmidler må sendes inn i januar.

Huskomite:
Ingenting innrapportert siste måned.

Jubileumskomiteen:
Rapport og regnskap er mottatt. Komiteen legges ned. Takk til Liv, Helene og Håvard for utført arbeid.

2014-12-04 Tidsskrift
Et utvalg nyere (2014 og eldre) QST, Radcom og CQ-DL overleveres gruppen fra Håvard. LB9RE.

2014-12-05 FORF
Bjørn refererte fra møtet i går. Redningsselskapets frivillige del trekker seg ut av FORF. Den alpine redningsgruppen går også ut av FORF.

Bjørn er innvalgt i LRSs øvingsutvalg.

2014-12-05 Tema til møter
24. mars, Digital kveld, D-Star og APRS i Trondheim og Trøndelag
28. april,

Tilstede:
Tor, LA3WAA, leder
Bjørn, LA1UW, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Håvard, LB9RE, sekretær
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:

Neste møte er onsdag 7. januar kl. 19:00 på Lialøkken.