2014-01-08-Styremøte

Trondheimsgruppen av NRRL, Referat fra styremøte 8. januar 2014

styremøteTilstede:
Håvard, LB9RE, leder
Tor, LA3WAA, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Bjørn, LA1UW, varamedlem
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Willy, LA6HNA styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem
Jon, LA1ZLA, sekretær

Forfall:

Ikke møtt:

2014-01-1; Forrige styremøte

Rotor HAM 4 er ikke solgt.

APRS, intet skjedd ennå.

Det er søkt PT om kallesignalet LI2T75Y so er innvilget. Samtidig er LM2T75Y inndratt. Vi ønsker heller å beholde LM2T75Y og søker om en omgjøring av vedtaket hos PT.

HF stasjonene; strømforsyningen er midlertidig. Det anskaffes 6 stk. batteri fra LA8GE og en Autophone strømforsyning i tillegg.

2014-01-2; Økonomi
Økonomien er god og regnskapet går mot oppsatt budsjett mot slutten av året.
-Strøm for fjerde kvartal gjenstår å betale.
– NRRL har refundert moms for 2013.
-Grasrotandelen har kommet inn på gammel konto.
–Årsregnskapet er nesten ferdig med de kommentarer som kom fram på styremøtet.

Faktura sendes NetCom for 2014, indeksregulert.

2014-01-3 Status og aksjoner antennehavari under «Ivar»
Tor, LA3WAA, orienterte om pågående arbeid for å reparere antennene. Forsikringsselskapet påtok seg å dekke reparasjonene og ødelagt utstyr med fratrekk av egenandel siden dette var en storm som forårsaket en naturkatastrofe etter gjeldende regler. HF beam på mast B har fått hard medfart og vil bli erstattet med en antenne fra Optibeam.

2014-01-4 Fornyelse av forsikringen
Forsikringen har for store begrensninger og bør utvides for å dekke skader utover naturkatastrofe. En maskinforsikring vil kunne dekke de fleste typer skader på vårt utstyr. Et anbud for et tillegg vil bli innhentet.

2014-01-5 Forberedelse til Generalforsamlingen
Bjørn, LA1UW, har utarbeidet endringer et redusert styre. Dette berører paragraf 3, 4, 5 og 6 i lovene. Komiterapportene og regnskap ferdigstilles 30. januar. Kontingent foreslås uendret. Årsberetning skrives av Håvard, LB9RE. Valgkomiteen ved Wilhelm, LA4IC, kontaktes. På valg er; leder, nestleder, styremedlem, varastyremedlem, valgkomite(2) og revisorer(2).

2014-01-6 Revisjon av reglement for bruk av gruppestasjonen
Bjørn, LA1UW, justerer reglene slik at aktivitetene på stasjonene kommer under et bedre tilsyn. En loggbok tas i bruk for rapportering av aktivitetene.

2014-01-7 Tørr post i postkassen
Willy, LA6HNA, setter en plate over kassen for bedre beskyttelse mot regn.

2014-01-8 LA7ORR status
Skapet er ferdig. Regning på materialer kommer. Finpuss av programmeringen gjenstår. Det har kommet klage på innslag i forbindelse bruk av Åre repeateren fra norsk side. Det vil ikke bli tatt noen aksjoner i forhold til dette. En koakskabel med lavt tap vurderes (minimum hel lengde må være 60m).

2014-01-9QST-Trøndelag
Terminlisten forlenges til sommeren med de som er med nå. Jon, LA1ZLA, settes opp som tilkallingsvikar.

2014-01-10 Møteplan 2014
Bedriftsbesøk på Norbit. Tid blir 28/1 bekreftet av Steffen, LA4SM.
Post og teletilsynet, en passende tirsdag, LA3WAA forespør.

2014-01-11 Kallesignal LM2T75Y
Ved en feil ble også søkt om LI2T75Y, men siden vi allerede har LI2T (alle har LI/LJ), vil vi søke om å få tilbake LM2T75Y siden det allerede er tatt i bruk.

2014-01-12 QTC og OZ
QTC og OZ ønskes også for 2014. Melding sendes NRRL.

2014-01-13 Samband og beredskap
Det har vært møter på kommune og fylkes plan hvor Bjørn, LA1UW, deltok. Det er behov for samband til kommuner som i situasjoner er uten samband ut av kommunen. Vi kan bli kalt inn til å utføre dette basert på HF/VHF. FORF møte 28/1 før øvelsen siste helg i mars. En større øvelse er planlagt ca. 25/4. Vi har behov for nødnettradio(er).

2014-01-14 TV aksjonene
Jon, LA1ZLA og Bård, LA4THA, deltok sammen med amatører fra ARK. Det ble benyttet radioutstyr fra Røde Kors. Gruppen ble ikke orientert om disse aktivitetene. Neste TV aksjon er i august og er dermed lite aktuell for gruppen.

2014-01-15 Budsjett 2014
Et budsjett for 2014 ble utarbeidet i møtet. En mindre økning i aktiviteter/kostnader er forventet.

Neste møte er onsdag 5. februar kl 19:00 på Lialøkken.

17.01.2014