NORGE 1814-Diplomet

Norge 1814 diplomet.
Norge 1814 diplomet.

De aller fleste har vel fått med seg at Den norske Grunnloven feirer 200-årsjubileum i 2014?

17. mai 2014 er det 200 år siden Norges Grunnlov ble signert på Eidsvoll. Grunnloven har en spesiell plass i Norges historie. Ikke bare la den grunnlaget for demokratisk utvikling, den var også avgjørende for at Norge kunne bli en selvstendig stat.

I forbindelse med dette jubileet, utgir NRRL et jubileums-diplom delvis bygget på de spesial-prefiksene som norske radioamatører kan benytte i 2014. NRRLs HF Diplom Manager LA5MDA meldte reglene i QST-LA uke 1-2014, og vi siterer:

NORGE 1814

1. Utsteder
Diplomet utstedes av Norsk Radio Relæ Liga for å markere at det er 200 år siden Norges Grunnlov ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll.

2. Krav til kandidater, kontakter og lytterrapporter
Lisensierte radioamatører eller kortbølgelyttere (SWL) fra hele verden kan søke om diplomet. For å kvalifisere kreves det at:
a. Kandidater fra Norge, Sverige, Danmark, Finland, Åland, Island og Færøyene kontakter, eller hører (SWL) minst 112 forskjellige norske amatørradiostasjoner (LA-LN), hvorav minst 56 benytter spesialprefikset LI eller LJ.
b. Kandidater fra øvrige europeiske land kontakter, eller hører (SWL) minst 56 forskjellige norske amatørradiostasjoner (LA-LN), hvorav minst 28 benytter spesial-prefikset LI eller LJ.
c. DX (Stasjoner utenfor Europa) kontakter, eller hører (SWL) minst 28 forskjellige norske amatørradiostasjoner (LA-LN), hvorav minst 14 benytter spesialprefikset LI eller LJ.
d. Alle kontakter og lytterrapporter gjennomføres i perioden 1. januar 2014 kl 0000 UTC – 31. desember 2014 kl 2400 UTC.

3. Jubileumsstasjonen LM1814
Kontakt med jubileumsstasjonen LM1814 teller som 10 LI/LJ-stasjoner. Kun én – 1– kontakt med LM1814 teller for dette diplomet.

4. Utstrålingsklasser og frekvenser
Alle lovlige utstrålingsklasser og frekvenser for amatørradio kan benyttes, også frekvenser over 30 MHz. Cross-band-, repeater- eller satellittkontakter teller ikke for dette diplomet.

5. Påtegning
Følgende påtegninger kan gjøres ved utstedelse:
a. Antall ulike norske stasjoner: 200, 500 og 1000.
b. Bånd.
c. Mode (CW, phone og digimode).
d. QRP (maksimalt 5W sendereffekt).

Alle kontakter må være gjort på det bånd, den mode eller med QRP for å få påtegning. Det er mulig å søke om flere diplomer med ulike påtegninger, men hver kontakt eller rapport (SWL) kan bare benyttes til ett diplom og påtegning. For hvert diplom og påtegning betales full diplomavgift.

6. Søknad
Søknadsfrist er 1. februar 2015. QSL-kort kreves ikke. Søknaden skal inneholde en liste over kontaktede stasjoner (dato, tid, kallesignal, bånd, mode og utvekslede rapporter) og avgift NOK 50,-, USD 10 eller 8 IRC av nyere dato, og sendes til:

HF Award Manager
Norsk Radio Relæ Liga
Postboks 20 Haugenstua
0915 OSLO

21.01.2014