2013-12-04-Styremøte

Trondheims gruppen av NRRL, Referat fra styremøte 4. desember 2013

board-mtg-cartoonTilstede:
Håvard, LB9RE, leder
Tor, LA3WAA, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Bjørn, LA1UW, varamedlem
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Willy, LA6HNA styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:
Jon, LA1ZLA, sekretær

2013-12-1; Forrige styremøte

LA7ORR programmering av repeater planlegges denne uken. (Ble programmert og satt i drift etter styremøtet)

Rotor HAM 4 ble ikke solgt på junkauksjonen, men er lagt ut for salg på vår bruktside.

APRS Gråkallen, ingen kontakt med TRC.

APRS Vassfjellet, ARK anmodes om tilgang/nøkkel for å slå av stasjonen, hvis de ikke vil gjøre det selv.

Det er søkt PT om kallesignalet LM2T75Y (senere også LI2T75Y) for 2014.

Oppnevning av komite for 75 årsjubileet utsettes til etter GF.

HF stasjonene; strømforsyningen er midlertidig. Det anskaffes 6 stk batteri fra LA8GE og en Autophone strømforsyning i tillegg doneres av LB9RE.

Telefonitesten er gjennomført, men vi kjenner ikke hvilken plassering vi fikk ennå.

Julemøtet skjer 10. desember og Ingar ordner mat med risgrøt denne gangen. Det blir også lotteri.

2013-12-2; Økonomi
Økonomien er god og regnskapet ser ut til å gå mot oppsatt budsjett mot slutten av året.

2013-12-3 Møteplan 2014
Styremøtene før GF blir 8/1 og 5/2.

Møteaktiviteten ble diskutert og det ble konkludert at det i 2014 vil bli planlagt med ett medlemsmøte hver måned.

Møtedatoer før påske blir 28/1, 25/2 GF og 25/3 og Følgende tema ble satt opp;
28/1 besøk på Norbit, Steffen LA4SM spørres.
«Jorden rundt på 3 uker via Fiji», Bjørn, LA1UW, tentativt 11/3.
PT ved Nils Tapio, en tirsdag det passer for ham.

2013-11-7 Komiteer og organisering
Etter flere runder med diskusjoner vil styret forslå for GF en reduksjon av styret til 6 medlemmer hvorav en blir varamedlem. Nødvendige lovendringer vil bli fremmet på GF.

Komiteene reduseres til;
-Teknisk komite som omfatter; gruppestasjon, antenner, repeatere og dataanlegg.
-Sambandskomite, alle sambandsaktiviteter.
-Huskomite, drift og vedlikehold av gruppelokalet.

2013-10-8 Eventuelt
Gamle og mistede nøkkelkort til lokalet er nå slettet i adgangssystemet. LB1KF lager oppskrift på kortadministrasjon.

Internett sponses i 2014 av Willy, LA6HNA.

Neste møte er onsdag 8. januar kl 19:00 på Lialøkken.

16.12.2013