Etter «Ivars» herjinger på LA2T

ivar1Etter å ha mottatt nyheten om at det hadde skjedd skade på antennene på LA2T, var det et trist syn som møtte meg da jeg kom for å se på skadene i dagslys. Bildene taler for seg om hvor kraftig vinden må ha vært da stormen «Ivar» feide over Trøndelag på ettermiddagen 12. desember.

Hovedmasten er knekt slik at det øverste elementet er bøyd nedover der den nye HF antennen fremdeles henger opp-ned. Et 40m element er bøyd, men ellers ser antennen ut til å være intakt.

Det kan likevel være flere skader på elementer og rotor når det hele en dag blir tatt ned for reparasjon. Den andre masten har fått en så kraftig påkjenning i vinden at bunnplaten for mastefoten er bøyd slik at masten har begynt å tippe over mot bekken bakom. Antennene ser også ut til å ha fått hard medfart.

ivar3For øvrig har det meste av trådantenner falt ned og gruppen har dermed kun noen få antenner igjen for HF.

Gruppelokalet ser ut til å ha kommet igjennom stormen uten skader. Alle vinduer er hele og tak og vegger er som før.

ivar4Det blir nå en stor oppgave å gjennomføre reparasjonene og forhåpentligvis kommer dugnadsånden fram slik at vi kan få dette gjort selv om vinteren nå gjør slikt arbeid mye vanskeligere.

Håvard – LB9REivar2

13.12.2013