2013-10-02-Styremøte

Trondheims gruppen av NRRL, Referat fra styremøte 2. oktober 2013

styremoeteTilstede:
Håvard, LB9RE, leder
Tor, LA3WAA, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Bjørn, LA1UW, varamedlem
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Willy, LA6HNA styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:

Ikke møtt:
Jon, LA1ZLA, sekretær

2013-09-01;  Forrige styremøte
Adresseforandring er sendt til PT.

Mastene på Lialøkken. Det er solgt en mast til LA9ZGA Odd Ragnar Bekken for kr 3000,-, en stk. 14m i to seksjoner komplett.

Fremdeles for salg;
-En 21m mast der toppseksjon mangler slik at den er 14m, denne mangler også bunnhengsler.
-Rotor HAM IV, kr 2000,-
-Ericsson 70cm utstyr fra NSB.

RPO 10. september ble avlyst pga lite oppmøte.

HF innslag på PC stasjon A er løst ved bruk av trådløs mus og tastatur. Det samme vil bli brukt for PC på stasjon B.

APRS plan;
Bringen, LD7TB
Ruten, LD7TR
Gråkallen, LD5XR, eventuelt LD7TT
Oppdal, LD7TO

Henvendelse er gjort til Fosengruppen mhp diginode på Vardheia.
Kontakt er tatt med TRC mhp stasjonen på Gråkallen.
LD7TV, Vassfjellet bør tas ned, virker dårlig og har uklare ansvarsforhold. Aksjon, LA3XMA, Odd.

2013-10-2; Økonomi
Økonomien er god og et lite overskudd ventes mot slutten av året. Salg av mer materiell kan gi noen flere inntekter. LA2T vil betinge seg inntekter fra salg av materiell for tredjepart og avtaler vil gjøres i hvert enkelt tilfelle.

2013-10-3 Komiteer
Ny repeater på Oppdal, LA7ORR vil bli organisert som et prosjekt. LA4THA, Bård vil bli forespurt. (Har sagt ja).
Repeater på 6m, LA7TRR. Søker prosjektleder.
Mast B antenner overhaling, aksjon LA3WAA, Tor.
Pactor 4 modem satt i drift på TS-570. Aksjon?
VX8GR programmeres. Aksjon ?

2013-10-4 Eventuelt
Møtetema 22/10, Radio produksjon i Trondheim anno 2013, LA4SM, Steffen Kirknes.

Møtetema 26/11, Modellhelikopter, Aksjon LA4THA, Bård.

Styremøtene skifter start tid til 19:00.

Neste møte er onsdag 6. november kl 19:00 på Lialøkken.

20.10.2013