LN2T i SAC SSB 2013

SAC SSB 2013 fra LN2TLA2T har igjen vært å høre på lufta, sist i helga under SAC-testen på SSB.
Aktørene var 3 av ildsjelene fra den den indre lille kjernen som enda har litt dugnadsånd igjen i kroppen, – bestående av LB1RE Håvard, LA1UW Bjørn og LA3WAA Tor.

Tor brukte kveldene uka i forveien til å gå over utstyret, antenner og data installasjoner som var nødvendig. Tross gjennomgang og planlegging, viste det seg nok en gang at det må operativ praksis til, – gjerne under litt pressede forhold, for å avduke eventuelle svakheter eller mangler med utstyret.

Forholdene var rimelig bra på lørdagen, men døde bort utover kvelden pga nordlys, så det ble tynt med QSOer på 80m. Operatørene sloss også med innslag pga at det manglet filter for 15m. Det var håpløst å kjøre 2 band med 15m involvert, noe som førte til dårlig score spesielt på 15m. PA-trinnet fikk også litt «hickups» iblant, og et av tastaturene låste seg mens sidemannen modulerte.

Det kunne nok vært kjørt langt flere QSOer under optimale forhold, men formålet var jo ikke å sette ny rekord i testen. Hensikten var å bidra til en bedre score for LA i landskampen, og med 1346 QSOer og 189 multiplikatorer, ble det en pen sum på 523.347 poeng i klassen MOMT.

En stor takk til de tre som ofret hele helga og skjønnhetssøvnen på å markere LN2T på kartet i SAC SSB 2013!

15.10.2013