2013-09-04-Styremøte

Trondheims gruppen av NRRL
Referat fra styremøte 4. september 2013

mote2011Tilstede:
Håvard, LB9RE, leder
Tor, LA3WAA, nestleder
Helene, LB1KF, kasserer
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem

Forfall:
Jon, LA1ZLA, sekretær
Bjørn, LA1UW, varamedlem
Willy, LA6HNA styremedlem

2013-08-01;  Forrige styremøte
Adresseforandring PT gjenstår.

Strømmåler for LA7ORR gis av LB9RE.

QST-Trøndelag trenger fremdeles flere operatører. Ny utlysning på hjemmesiden.

Mastene på Lialøkken. Solgt mast til Torstein Fredriksen er hentet. Øvrige master averteres på LA3F. Dette er en stk 14m i to seksjoner komplett. Et stk 21m der toppseksjon mangler slik at den er 14m, mangler også bunnhengsler.

RPO planlegges arrangert 10. september.

HF innslag i shacken er ikke løst.

Deltagelse under TV-aksjonen utgår for LA2T, har ikke hørt noe fra Jon LA1ZLA.

Dugnadene er utført, kabelen til mast B er gravd ned og det er slått gras rundt huset.

Sekretær; Bjørn, LA1UW, vil bli forspurt.

Internett; Tor, LA3WAA, oppgraderer internettforbindelsen. Willy, LA6HNA, sponser første år.

APRS, Tor, LA3WAA, lager ny plan for APRS-nettet i Sør-Trøndelag. Henvendelse gjøres til Fosengruppen mhp diginode på Vardheia. Det tas kontakt med TRC mhp stasjonen på Gråkallen. LD7TV, Vassfjellet bør tas ned, virker dårlig og har uklare ansvarsforhold.

2013-09-2; Sambandskomitéen
Odd-Arve, La3XMA, møtte og redegjorde for komiteens aktiviteter. Det har vært for lite tid til å gjøre alt som burde vært gjort i år. Det ble en diskusjon med styret angående å slå sammen noen komiteer, og det ble nevnt at hus og stasjon henger sammen samt samband og repeatere. Det er i orden for Odd å være med i komiteen uten å være leder og ønsker selv en (ny leder) som kan ta fatt i oppgaver og får i gang aktivitet.

Styret tar innspillene med videre i arbeidet med komiteene.

2013-09-3 Økonomistatus
Nettbanken virker nå. To nye kontingenter er betalt, nå totalt 66 betalende. Oppdatert budsjett legges fram på neste møte. Aksjon; LB1KF og LA3WAA.
Bårebukket til Tor Hoff, LA7FW er ordnet, kr 575,-
Programvare og kabel for programmering av repeatere, VXR-9000E er anskaffet, kr 2237,50.

2013-09-4 Winlink øvelse
Øvelse 5/9, informasjon kom for sent. Barents Rescue, for lite informasjon. Aksjon LB9RE.

2013-09-5 Status komiteer
Komiteene og arbeidet i disse ble diskutert. Det er problemer med å bemanne komiteene og utføre ønsket arbeid. En ny struktur ble diskutert; hus, teknisk og samband ble diskutert, men ingen vedtak ble gjort. Det viktigste er å aktivere medlemmene. Dette blir tema i styret til bedre løsninger er funnet.

Neste møte er onsdag 2. oktober kl 19:30 på Lialøkken.

09.10.2013