2013-05-14-Gruppemøte – Samband

Referat fra medlemsmøte i Trondheims gruppen tirsdag 14. mai 2013

P1000699Det var oppmøtt 12 personer i Lialøkken grendehus.

1. Håvard LB9RE, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

2. Dagens program – Vårens sambandsøvelse.
Odd LA3XMA informerte først om programmet for øvelsen.
LA4THA Bård og Tor LA3WAA fikk i oppdrag å operere KO og dele de andre oppmøtte i to grupper.


Den ene gruppa fikk i oppdrag å få sambandskassen med HF og VHF på lufta mens den andre gruppen skulle ta seg av repeateren å få den på lufta.
Etter at dette var utført skulle vi melde av til KO.
To av de oppmøtte, Wilhelm LA4IC og Sverre LA9TK valgte å være observatører.
En av de som møtte opp var barnebarnet til Kjell, LA8NC. En mulig kursdeltaker til neste lisenskurs?

P10006963. Oppsummering.
Etter at alt utstyret var sjekket og kommet på lufta pakket vi ned utstyret igjen og avsluttet med en oppsummering hvor alle oppmøtte fikk komme med sine synspunkter på øvelsen.

4. Konklusjon.
Det er en del av utstyret som vi kjenner for lite på grunn av at det er for lenge mellom hver gang vi bruker det. Derfor er det forslag om at vi har månedlige sambandstemaer på minst en dropinkveld pr. måned.

Møtet ble avsluttet ca kl 2100

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Willy LA6HNA

20.05.2013