2013-05-06-Styremøte

Referat fra styremøte 6/5-2013

folderTilstede:
Håvard, LB9RE, leder
Tor, LA3WAA, nestleder
Jon, LA1ZLA, sekretær
Helene, LB1KF, kasserer
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Bjørn, LA1UW, varamedlem

Forfall:
Willy, LA6HNA styremedlem

2013-04-02
Adresseforandring
Det må endres postadresse på nettsiden.

2013-04-4; Telelosji Estenstadmarka og andre steder.
Angående repeater i Estenstadmarka
Det er bestilt logikkkort og repeater er bestilt fra teleland.
Det skal kjøpes inn koaks
Det er kjøpt inn to dipoler for Almandberget
Det er også planlagt UHF-link fra Almandberget

2013-04-8 PA-trinnet
Det må anskaffes nytt kort ved behov. Dette må vedtaes i styret ved behov. Det ble reist tvil om reparasjonen er holdbar dersom det kjørt hardt. Foreløpig antar man at reparasjonen holder.

2013-04-9 Nytt fra komitéer
Stasjonskomitéen/sambandskomitéen:
Klatreselern er levert tilbake. Den må brukes i masten på Bringen.

2013-04-9 Nytt fra komitéer
Stasjonskomitéen/sambandskomitéen:

Huskomitéen:
organiserer dugnad i forbindelse med Dropin.

Repeaterkomité

26.05.2013