2013-04-03-Styremøte

Referat fra styremøte 3/4-2013

smoeteTilstede:
Håvard, LB9RE, leder
Tor, LA3WAA, nestleder
Jon, LA1ZLA, sekretær
Willy, LA6HNA styremedlem
Helene, LB1KF, kasserer
Stein-Olav, LA9QV, varamedlem
Forfall:
Ingar, LA4CKA, styremedlem
Bjørn, LA1UW, varamedlem

2013-04-1; Referatet ble gjennomgått fra forrige møte.
Sakene er enten avsluttet eller videreført.

2013-04-02; Adresseforandring i forbindelse med overgang fra postboks til gateadresse.
Det er sendt ut adresseforandring til Ligaen og til NPT. Sekretæren skal sende ut beskjed om adresseforandring til følgende:
● Permo
● Andre grupper av NRRL
● offentligjøring i «amatørradio»
● adresseendring til selve «amatørradio» slik at bladet kommer frem
Tor, LA3WAA melder om adresseforandring til følgende:
● Forsvaret
● Netcom
● Telenor

2013-04-03; Ledere for komitéene
LA4IC Wilhelm har sagt ja til å sitte i stasjonskomitéen
Odd, LA3XMA, har sagt ja til å være leder i sambandskomitéen.
Liv, LA4YW, har sagt ja til å være webansvarlig
Det er nytt regnskapssystem. Det fungerer.
Det ble redegjort for økonomisk status for gruppen.

2013-04-4; Telelosji Estenstadmarka og andre steder hos Telenor
Det startes en prosess med papirarbeid for å etablere en repeater på Oppdal.

2013-04-6 Møteplaner for styret og gruppen
Det er foreslått møtetid kl. 1930 for styret.

2013-04-7 Nytt regnskapssystem
Det er innført nytt regnskapssystem. Det ble redegjort for økonomien. Det nye systemet ble omtalt som et mer oversiktlig system.

2013-04-8 PA-trinnet
Stasjonskomitéen melder at et PA-trinn har gått opp i røyk. Trinnet er sannsynligvis brukt feil. Vi presiserer at instruks for stasjonen skal følges. Det skal ikke kobles om uten avtale med stasjonskomitéen. Dersom det gjøres endringer i oppsettet er den som har gjort endringene personlig ansvarlig. Det skal ikke kobles om uten avtale med stasjonskomitéen.

2013-04-9 Nytt fra komitéer
Stasjonskomitéen/sambandskomitéen:
Det savnes en sikkerhetssele. Odd har fått oppdraget med å få det tilbake. Det vil bli sendt en epost der man ber om å få innlevert klatreselen. Innen utgangen av april.
Huskomitéen: Nøkkel til nøkkel- og arkivskap. Det må lages en oversikt over nøkler.
Kassereren har fått arkivskapsnøkkelen som lå i sekretærkofferten.
Huskomitéen og stasjonskomite får oppdrag med å kjøpe inn enkelt og billig verktøy. Det settes en økonomisk ramme på 1000 kr.
Huskomitéen:
Det ble diskutert hva som må gjøres av dugnad rundt huset.
Det bør kjøpes inn maling til huset.
Oppjekking av det ene hjørnet av brakket i mai
Gangen skal males og pyntes med diplomer..
Rydding ute:
De som har utstyr utenfor huset bør hente dette snarest. Dette vil bli avhendet i forbindelse med rydding rundt huset.
Repeaterkomitéen det er behov for flere medlemmer.
Det er behov for utstyr til repeater i Oppdal. Lyd og Tele på Sorgenfri skal komme med pristilbud og levereingstid.

2013-04-10 QST-Trøndelag
QST-Trøndelag flyttes fra 19. til 20.mai. Dette må oppdateres på hjemmesiden. Det er behov for flere operatører på QST-Trøndelag fra høsten av.
LA1ZLA har sagt seg villig til å stå på «reservelisten»

2013-04-11 Eventuelt:
Det ble diskutert vedrørende hvordan man skal håndtere systemet med nøkler og nøkkelskap.

16.05.2013