2012-09-03-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 3. september 2012

Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00
Håvard, LB9RE, møteleder/referent
Tor, LA3WAA
Willy, LA6HNA

Forfall: Jan Inge, LA5HIA, Bjørn, LA1UW, Stein-Olav, LA9QV, Rolf, LA7JBA

Saker:klubbe
2012-9-1; Sist styremøte
Alle saker er utført, eller kommer opp på dagens møte.

2012-9-2; Møteplanen høsten 2012
25sep    Sambandsøvelse, Odd, LA3XMA lager opplegg sammen med resten av komiteen.


13nov    NRRL arrangerer fellesmøte? Kan bli lagt på en lørdag. Venter tilbakemelding fra LA1KP. Alternativ må finnes hvis dette blir utsatt.

2012-9-3; Økonomi
Sverre LA9TK hadde sendt en status av regnskapet i forrige møte

2012-9-4; Kurs
Styret har diskutert saken. Kurset blir gratis. Vi benytter egne lokaler mens prøven legges til skolen. Ett års obligatorisk medlemskap i gruppen. Flere kan bidra til kursopplegget.
Ansvar: Jon Kåre LA4RT

2012-9-5; Hjemmesiden
Liv LA4YW har tatt over vervet som WEB ansvarlig. Knut er kontaktet og sagt seg villig til å bistå. Willy kan også bidra i redaksjonen, men det er plass til flere.
Ansvar: Liv, LA4YW

2012-9-6; Liaåsen og telelosji
Arbeidet med Telelosji på Liaåsen er i gang. Det samme gjelder for Aalmanberget på Oppdal med bistand fra Håvard og Tor.
Ansvar: LA9QV Stein-Olav

2012-9-7; LA DX group
Tor, kan iverksette verving.
Ansvar; Tor LA3WAA

2012-9-8; Komiteer og investeringsønsker
Det ble besluttet å anskaffe:
– PA SPE 1K til erstatning for A-80B (2stk). AL-80B ene selges.
– Hodetelefoner med mikrofon, Heil Pro-set (2 stk).
– Repeater; HYT 800 eller VX-9000 (1 stk).
Ansvar; Tor LA3WAA, Stein-Olav, LA9QV

2012-9-9; Tester
Tester ble diskutert og avhengig av interesse og oppmøte planlegges disse testene:
–    SAC SSB, 13-14 oktober.
CQWW SSB, 27-28 OKTOBER.
TELEFONITESTEN, 17-18 NOVEMBER.
FYLKESTESTEN CW, NOE USIKKER PGA TILGANG PÅ NOK OPERATØRER.
Ansvar; Tor, LA3WAA

2012-9-10; Fornying av møbler og drift Lialøkken
-Bruke møbler til stue med mer anskaffes, ramme kr 5000,-. Gamle ubrukte møbler kjøres bort til gjenvinning.
-GRUS, CA. 2-3 M3, ANSKAFFES FOR Å FORHØYE GANGVEI BORT TIL MAST A. UTLEGGES PÅ DUGNAD MED FALL BORT FRA HUSET.
-ALLE MØTER SKAL HA ENKEL SERVERING MED SMÅKAKER KAFFE OG TE, UTLEGG REFUNDERES FORTLØPENDE.
-LAMPER OG DIVERSE ANDRE SMÅTING ANSKAFFES ETTER BEHOV FOR BRUK I GRUPPELOKALET.
Ansvar; Willy, LA6HNA

2012-9-11 Neste styremøte
Neste styremøte er planlagt 2. oktober.
Saker inn senest fredag før møtet.

Møtet hevet ca kl. 20:30.

Referent; Håvard, LB9RE