2012-08-20-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 20.august 2012
Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl. 19:00
Håvard LB9RE, møteleder
Bjørn LA1UW, referent
Tor LA3WAA
Stein-Olav LA9QV
Rolf LA7JBA,
Willy LA6HNA
Sverre LA9TK
Forfall: Jan Inge LA5HIA

Saker:
2012-8-1; Sist styremøte
Alle saker er utført, eller kommer opp på dagens møte.

2012-8-2; Møteplanen høsten 2012
28aug Nye antenner og høstens tester v/stasjonskomiteen.
Sambandskomiteen informerer om sitt arbeid og planer
11sep Repeater komiteen informerer om arbeid og planer.
25sep Sambandsøvelse


9okt LotW og e-qsl v/Tor LA3WAA
23okt Teknisk aften. Presntasjon av AN-GRC109 v/Stein-Olav LA9QV
13nov NRRL arangerer fellesmøte? Venter tilbakemelding fra LA1KP
27nov Junk Auksjon v/Bjørn LA1UW
11des Julemøte Rømmegrøt og spekemat v/Ingar LA6CKA

2012-8-3; Økonomi
Sverre LA9TK hadde sendt en status av regnskapet. Det er 58 betalende kontingenter pr. 20.august 2012. Det ble besluttet at sekretær purrer på de som vi har e-mail adresse på, Resterende purres av kasserer via post..
Ansvar: Bjørn LA1UW og Sverre LA9TK

2012-8-4; Kurs.
Styret har diskutert saken.
Å få noe redaksjonelt i Adressa er nok vanskelig. Men det var en idedugnad på måter å reklamere for kurset på.
Følgende kom opp:
QST-LA, Hjemmesiden til LA2T, Facebook, Gjennom Heimevernet(finner kun postadresse)
Speiderne i Trøndelag; Emailadresser til speiderkretsene: sortrondelag@scout.no og trondelag@kfuk-kfum-speiderne.no
Annonse i Roteloftet i Adressa (Eksempel: Elektronikk. Kurs for å bli radioamatør. Oppstart(dato) GRATIS kontakt….
Finn.no Markedsplassen under Elektronikk.
Ansvar: Jon Kåre LA4RT

2012-8-5; Hjemmesiden
Liv LA4YW er klar til å ta over vervet som WEB ansvarlig.
Hun kan ikke programmet som Knut har benyttet, så vi må ha en overgangsperiode
Håvard kontakter Knut i saken.
Ansvar: Håvard LB9RE

2012-8-6; Liaåsen og telelosji
Det er byttet låssylinder på Liaåsen så vi kommer ikke inn til vårt Utstyr.
Det er kontakt angående en telelosji kontrakt.
Det samme gjelder for Aalmoberget på Oppdal
Ansvar: LA9QV Stein-Olav

2012-8-7; LA DX group
Det er kommet ønsker fra LA DX group om en medlemsverving i gruppene.
Dette punktet tas opp på møtet den 28.august som eget punkt.
Ansvar; Tor LA3WAA

2012-8-8; Komiteer og investeringsønsker
Styret ber komite lederne melde tilbake, til sekretær innen 30.september 2012, på ønsker av innkjøp/behov av nytt utstyr for høsten 2012.
Saken tas opp igjen på styremøte i oktober 2012
Ansvar; Bjørn LA1UW

2012-8-9; Neste styremøte
Neste styremøte er planlagt 3.september.
Sekretær er på ferie. Saker sendes leder innen torsdag 30.august

Møtet hevet kl. 2030

Referent; Bjørn LA1UW