Kontingent 2012

pengerHar du glemt oss?

Kontingenten til gruppen forfalt 30.april 2012.

Det er sendt e-mail, samt informasjon på hjemmesiden til gruppen.

Vi ber deg om å betale kr.- 400 til konto:0531 51 04930 snarest og innen 10.september 2012.

Har du noen spørsmål, så vennligst ta kontakt med gruppens kasserer; Sverre LA9TK.

Er din innbetaling gjort etter 20.august, så vennligst se bort fra denne påminnelsen

For styret i
Trondheimsgruppen av NRRL
Bjørn LA1UW