2012-08-28-Gruppemøte

2t-hus-oldReferat fra gruppemøte i Trondheims gruppen tirsdag 28. august 2012

Det var oppmøtt 10 personer denne gangen. Møtet ble avholdt i klubblokalet.

1. Tor LA3WAA, åpnet møtet og ønsket alle velkommen til første møte etter ferien.

2. Dagens første tema – Info fra styret.
Info om gruppens webside: Liv, LA4YW blir ny webredaktør og har startet å jobbe med layout på siden. Liv informerte litt om valg av verktøy (program) for å produsere sidene og litt rundt fremdriften og av oppgaven.


Info om QST-sendingene for Trøndelag.
Info om problemer på Ruten.

3. Hovedtemaet denne kvelden var den nye antennen på LA2T.
Antennen er en Optibeam 15.7 som dekker7 bånd – fra 40 m til 10 m.
Tor fortalte om jobben med antenna fra den kom til den var satt opp i masta.
Antenneparken på 2T er nå blitt vesentlig oppgradert. Antenna veier 75 kg.

4. Nødsamband.
Det ble en kort info om at det nylig var blitt avholdt en ”landsomfattende” sambandsøvelse.

5. Info om Liaåsen.
Stein-Olav, LA9QV, informerte om problemene omkring Liaåsen.

Møtet ble avsluttet ca kl 2100.

For styret i Trondheimsgruppen av NRRL
Willy LA6HNA