2012-03-05-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheims gruppen mandag 5.mars 2012.

kaffeDisse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl.19:00

Håvard, LB9RE, møteleder
Jon Kåre LA4RT
Tor LA3WAA
Sverre LA9TK

Bjørn LA1UW,

Stein Olav LA9QV
Willy LA6HNA
Forfall: Jan Inge LA5HIA og Rolf LA7JBA

Saker:
2012-3-1; Konstituering av nytt styre.
Håvard ønsket velkommen til det nye styret.

2012-3-2; Avhending av gammelt styre:
Jon Kåre, LA4RT, ble takket for sitt engasjement i styret.
Planen er å starte opp igjen med kurs til høsten. Dette legges på hjemmesiden.
Møtet 13.mars går som planlagt. 

2012-3-3; Møteplanen våren 2012
Vi fortsetter den oppsatte planen.
På generalforsamlingen ble det ytret ønske om tema om E-QSL og LOTW. Dette sette opp som et tema tidlig på høsten

2012-3-4; Styrets møteplan
Det ble besluttet at styremøte som var berammet til slutten av mars flyttes til mandag 16.april. Resten av møtene går etter oppsatt plan.
(Hver første mandag i måneden, utenom juli og august)

Møteplanen på Hjemmesiden er oppdatert.

2012-3-5; Utnevnelse av Komite ledere:

Hus komité, (med Bibliotek og museum)  LA6HNA Willy
WEB: LA9QFA Knut
Samband: Odd LA3XMA
Stasjon og data: Wilhelm LA4IC
Repeater: Fungerende leder Stein Olav LA9QV
QSL: Håvard LB9RE

Når alleDet ble diskutert om vi kan sende kontingent krav via e-post til:
verv er bekreftet sender sekretær ut en påminnelse til lederne om at styret ønsker oversikt over medlemmene i komiteene slik, at de kan bli lagt på hjemmesiden.

Ansvar: Tor LA3WAA og Bjørn LA1UW

2012-3-6; Status pågående saker

6.1 Økonomi. Lite bevegelse i hittil i år.
Styret besluttet at sekretær sender ut en generell mail, samt legger det på hjemmesiden om kontingenten. Frist er 30.april. De vi ikke har e-mail adresse på sender kasserer ut kontingent krav i posten.

2012-3-7; Eventuelt

7.1 Årsrapport til NRRL. Sekretær ser på årsmelding for gruppen og  sambandsrapportsom skal sendes til NRRL. Han sender dette ut til alle styremeldemmen for kommentarer.

7.2 Brønnøysund. Sekretær lager nye rapportskjema til neste styremøte

7.3 Grasrotandelen. Sekretær følger oppå mot Brønnøysundregistrene og Norsk Tipping til neste styremøte.

Neste styremøte. Mandag 16.april kl 19:00 på Lialøkken
Husk frist for saker innen 12.april til sekretær.

Møtet ble hevet ca. kl. 20:40
Referent; Bjørn, LA1UW