2010-02-09-Gruppemøte

Referat fra medlemsmøte i Trondheimsgruppen
tirsdag 09. februar 2010

Det var oppmøtt 14 personer i Lialøkken grendehus.

1. Ingar LA4CKA, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Ingar minnet om gruppens generalforsamling 23.2.2010. Innkallingen ble postlagt alle registrerte medlemmer mandag 08. februar.

TRX-manager software for fjernstyring
TRX-manager software for fjernstyring

2. Dagens møtetema: PC av radio og annet utstyr v/ Knut LA9QFA og Stig LA7JO.
Knut og hadde koplet opp to PC-er mot de fjernstyrte stasjonene på Aunvåttan og Hestsjøen. Knut gjennomgikk en PowerPoint presentasjon av hvordan man kan fjernstyre radioer via Internet eller lokalt via et LAN.

Etter dette viste han hvordan stasjonen på Aunvåttan er styrt via Wlan fra hans hjemme QTH.

Det ble også vist hvordan man kan slå av og på andre apparater via fjernstyrt ip-powerswitch.

Antennerotor, Web kamera ble også vist. Det er nesten ubegrensede muligheter innen dette temaet.

Etter dette ble det vist på lerret hvordan grensesnittet ser ut på PC. Både Kenwoods originale programvare ble vist sammen med TRX -Manager for fjernstyring av radioene og utstyret ellers.

Etter presentasjonen var ferdig gikk praten frem til ca kl 2130

Referent: Bjørn LA1UW