2010-01-26-Gruppemøte om FORF

Referat fra medlemsmøte i Trondheimsgruppen tirsdag 12. januar 2010.

Det var oppmøtt 16 medlemmer i Lialøkken grendehus en fin, men meget kald vinterkveld.

Ingar, LA4CKA, åpnet møtet og ønsket kveldens gjest Vidar Lunda fra Røde Kors Hjelpekorps (RKH) og FORF velkommen til Trondheimsgruppens møte.

Vidar Lunda åpnet foredraget med en kort orientering om de 9 medlemsorganisasjonene i FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) og poengterte betydningen av samarbeidet mellom disse organisasjonene og samarbeidet med myndighetene, spesielt politiet og HRS (Hovedredningssentralen). Myndighetene erkjenner at de frivillige organisasjonene er nødvendige for å kunne utføre en tilfredsstillende redningstjeneste. FORF har i dag et styre med 4 representanter og sekretær.

FORF har 3 representanter til LRS (Lokal Redningssentral).

De enkelte organisasjonene i FORF er:
Norske redningshunder; har i Sør-Trøndelag og Nordmøre 15 hunder for barmark og 10 lavinehunder.
Rovernes beredskapsgruppe; de er ikke organisert i Sør-Trøndelag.
Rødekors Hjelpekorps; har 435 medlemmer i Sør-Trøndelag, Rindal og Surnadal.

Det ble utført 85 aksjoner i 2009. Sambandet i RKH består av 4-5 faste reléstasjoner, noen mobile, samt mobilt sambandsutstyr.

Norsk Folkehjelp Sanitet; dekker Trondheim, Tydal og Klæbu, hadde 8-10 aksjoner i 2009.
Redningsselskapets Sjøredningskorps; Trondheim (40 medlemmer),
Sula samt Røros – Femunden (26 medlemmer) som er aktive om sommeren.
Norsk Grotteforbund; medlemmer over hele landet, utstyr hos 330 skvadronen i Bodø, utrykkinger til grotter og gruver.
Norsk Alpine Redningsgrupper; Romsdal (27 medlemmer) samt noen få i Nord-Gudbrandsdal og Oppdal.

NRRL; Tor, LA3WAA, orienterte om Trondheimsgruppens aktiviteter rettet mot FORF.

20 medlemmer i beredskapsplan, men på beredskap. Gruppen har radiosamband med GPS sporing, reléstasjoner og HF stasjoner faste og mobile. Gruppen har en beredskapsplan og det pågår arbeid sentralt for å lage et opplegg for dette for hele landet.

Det ble poengtert at det kreves øving i redningssamband for å få til et godt samband med andre. Det ble ikke tid til å gjennomgå NAKs Flytjeneste.

Mer informasjon om FORF og medlemsorganisasjonene på denne linken. http://www.forf.no/

Det ble for øvrig ønsket hjelp til drifting av sporingsnett for RKH (APRS). Deltagelse i øvinger ble ønsket og første anledning er øvelse Nidaros til våren.

Etter innlegget fra FORF, ble det kunngjort at morsekurset flyttes til torsdager.

LA7URR er kallesignalet på gruppens nye 23 cm reléstasjon, den første faste i landet for FM tale.

For Trondheimsgruppen av NRRL,

Håvard, LB9RE