2009-10-19-Styremøte

Referat fra styremøte i Trondheimsgruppen mandag 19.10.2009.

Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl 20.00

Ingar, LA4CKA, møteleder
Sverre, LA9TK
Håvard, LB9RE
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW
Meldt Forfall; Willy LA6HNA, Kristian LB9NE og Jan Inge LA5HIA

Saker:

091019-1 Økonomi
Sverre LA9TK redegjorde for status økonomi.
Husleien for resten av 2009 er betalt. Det samme gjelder strøm for 3 kvartal er betalt
Det er positivt regnskap pr dagens dato.
12 personer som ikke har betalt kontingent for 2009, purres av kasserer.
En person tilskrives av sekretær.
Forsikring. Gruppen betaler en bedriftsforsikring med ulykkesdel.
Leder Ingar fikk i oppdrag om å kontakte 3-4 aktører om endret forsikringsvilkår/sum.

091019-2 Innmelding via WEB
Sekretæren kontakter WEB ansvarlig for å klargjøre gangen i innmelding/poster i skjema.
Det er ønskelig at sekretær får skjemaet tilsendt automatisk fra hjemmesiden og at de klargjør informasjonen før den sendes til kasserer.

091019-3 Hjemmesiden
Sidene er under stadige endringer. Relativt god tilgang av nytt stoff.
Styret og komiteene må bli flinkere til å informere om hva som skjer/endringer.
Sekretær har snakket med WEB ansvarlig om å oppdatere den info folder gruppen har.
Denne kan etter endring med fordel sendes nye medlemmer, samt at den kan ligge som link på hjemmesiden. Sekretær jobber med dette.

091019-4 Julemøte   
Julemøte med rømmegrøt og spekemat blir 8.desember.
Styret besluttet at dette skal være gratis i år siden jubileumsfesten ble avlyst.
Det kommer storfint besøk! Men hvem? Møt opp så får man se….
Klarer vi junkauskjon/lotteri?

091019-5 Ut å spise 10.november
Gruppen har på planen et møte der vi skal ut å spise.
Forslag på Frati på Jakobsli. Sekretær bestiller bord.

091019-6 Gruppelokalet.
Gardiner til vinduene er stygge/dårlige. Sekretær skaffer nye gardiner.
Kjøkkenet er så å si ferdig. Det må ryddes ut at det nye verkstedet, slik at det kan males og arbeidsbenker kan monteres. Dette vil bli gjort på drop-in møter utover høsten.
Uteområde/mastene ute blør vi få ryddet i før vinteren.

091019-7 Møteplan våren 2010.
Følgende emner kom opp: Junk-auksjon, Sambandsøvelse. Sekretær lager en oversikt over møter som sendes ut sammen med innkallingen til neste styremøte.
Generalforsamlingen ble bestemt til 23/2-2010.

091019-8 Diverse/Eventuelt

8.1Utveksling OZ og QTC via NRRL.
Dette ønsker vi selvfølgelig å delta i. Sekretær sender mail til NRRL.

8.2 QST LA

Våre drop-in møter er falt ut av lista over gruppemøter via QST LA,
Sekretær kontakter Kåre LA5BBA angående dette.

8.3 Brønnøysundregistrene.
Vår innsendte endring er ikke kommet med. Sekretær kontakter dem.

For Styret i Trondheimsgruppen av NRRL

Bjørn LA1UW
Møtet hevet kl 2150