2009-05-13-Styremøte

Disse møtte i LA2Ts lokaler Lialøkken kl 18:00;

Ingar, LA4CKA, møteleder
Kristian, LB9NE(Til kl 1900)
Sverre, LA9TK
Håvard, LB9RE
Tor, LA3WAA
Bjørn, LA1UW
Jan Inge, LA5HIA
Meldt Forfall; Willy LA6HNA

Saker:

090513-1; Grupperapport og Nødsambandsrapport.
Sekretær hadde sendt ut forslag til årsrapport for 2008. Denne ble gjennomgått og gjort små endringer på. Sekretær fikk i oppdrag å skrive nødsambands- skjemaet. Begge rapportene, åremelding, regnskap og regnskap over benyttede nødsamband midler i 2008.
Alt sendes inn til NRRL av sekretæren.

090513-2; Brønnøysund registrene.
Registreringen i registrene er feil. Sekretær fikk i oppdrag å kontakte dem for å sjekke endring av navn. Hvis dette er problematisk så registreres Trondheimsgruppen på nytt.

090513-3; Grasrotandelen.
Gruppen er berettiget til å få sin andel av Grasrotandelen. Etter at oppdateringen hos Brønnøysund registrene er riktig skal gruppe melde seg på.
Bjørn LA1UW har ansvar for saken.

090513-4; Budsjett/innkjøp.

4.1 Videokanon. Det viser seg at vi trenger en Videokanon til foredragene på gruppemøtene. Den kanonen vi lånte sist, av Båtforeningen, er vi tilbydd for kr 500.- Styret besluttet å kjøpe denne.
Tor LA3WAA ordner det formelle i saken.

4.2 Antennepark / Ny innkjøp. Gruppen trenger en antenne for WARC båndene. Dette er ønske fra flere. Gruppen har fått tilbud fra Johansen Agenturer på en Spiderbeam for 20,17,15,12 og 10m, samtidig bestilles det 100m med Coax(RG-213 eller lignende).
Tor LA3WAA har ansvar for saken.

4.3 Repeaterkomiteen. Gruppen ble tildelt Kr 35.000.- av nødsambandmidlene fra NRRL, på slutten av 2008. I følge søknaden er dette beregnet til innkjøp av ferdig Repeater og filter.
LA5HIA Jan Inge har ansvar for saken.

090513-5; Program forslag for høsten 2009.
Følgende temaforslag kom opp: Ut i det blå – Båttur, Fjernstyring av HF, DX (med diverse underpunkter), Hvordan lage hjemmeside, Contest kjøring, Ut å spise, 6meter kjøring (Mulighetenes bånd), Repeater Komiteen, Junk Auksjon, QRP-kjøring, 60meter båndet, Julemøte.

Tester til høsten: SAC, CQWW, Telefonitesten, Fylkestesten etc. Opplæring på gruppens stasjoner tas på drop-in kvelder.

Styrets medlemmer fikk i oppgave å kontakte forskjellige foredragsholdere. Høstens plan tas opp på neste styremøte.

090513-7; Jubileums signatur LM2T70Y.
Det har vært tendenser til ”kaos” på båndene når signaturen kjøres. Det er stort sett Raynold og Tor som har benyttet signaturen. Ønsker man å kjøre, så kontakt Tor LA3WAA for avtale.

QSL kort. Styret ble enige om at vi venter til ca 1. desember med å bestille QSL kort for signaturen. Dette for å slippe å ”brenne” inne med kort men ikke kan få benyttet siden.

090513-8 Eventuelt.

8.1 Jubileums komiteen.
I følge leder Ingar LA4KCA, så skal komiteen har første møte før ferien. Rammen rundt arrangementet og dato for festaften må da bestemmes.

8.2 Lokal QST i sommer.
Gruppens styre ønsker at QSTen opprettholdes i sommer. Liste over datoer videreføres. Vi må sørge for avløser for ansvarshavene pga ferie etc.

Neste styremøte ble ikke berammet. Egen innkalling vil komme.

Møtet hevet kl 2120

For Styret i Trondheimsgruppen av NRRL,
Bjørn LA1UW