2009-01-13-Gruppemøte

Håvard, LB9RE var møteleder.

Det var oppmøtt 9 medlemmer i Lialøkken grendehus.

1. Det ble minnet på at komitéledere og andre aktivitetsansvarlige leverer inn rapport fra sin aktivitet siste år til styret for innlegging i gruppens årsrapport. Kopier til alle i styret ved innsendingen. Årsmøtet avholdes 24. februar og innkallingen med årsrapport vil bli sendt ut senest lørdag 7. februar.

2. Det ble orientert om at søknad om midler til nødsamband for 2009 er sendt inn til NRRL.

3. Åpent møte: Det var ikke satt opp noe fast tema for kveldens møte og det ble derfor diskutert forslag på framtidige møtetema og andre aktiviteter. Møtedatoer for tirsdager er; 27/1, 10/2, 24/2 (årsmøte), 10/3, 24/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 og 9/6 (grillaften).

Følgende forslag ble fremmet:

– Tur til radiomuset i Selbu, en lørdag etter påske?
– Tur i Bymarka for å besøke plaketten som angir hvor LA9Y oppholdt seg i perioder under krigen. Lørdag 6. juni ble foreslått.
– Tema om bølgeutbredelse for 6m, LA8KV? 24. mars?
– CW QSO, hvordan gjøre dette. Prosedyrer, forkortelser. Deltagelse i tester med mer.
– QRP kjøring på HF. LA6VNA?
– Tema fra NRRL, LA1UW
– LA2T hovedstasjon, oppsett og virkemåte, orientering med mer.
– Tema for HF bånd, tilsvarende 160m foredraget. Noe over 40 m, kanskje 17 meter? LB9RE, etter påske.
– Internett 40 år til høsten, tema i høst? LA5VMA?

4. Dugnader og planlegging. Det var ingen som hadde noe forslag unntatt QSL manager som ønsker opprydding i LA2T kort både inn og ut og spesielt mottatte brev med betaling for retur kort som ennå ikke er sendt.

For Trondheimsgruppen av NRRL,

LB9RE Håvard