2008-11-25-Kringkastings-teknikk på FM & 3m

3-meterbåndet -FM Kringkastingsteknikk. Hva er forskjellen på amatørradio / Kommunikasjon og Kringkasting?

LA9SFA ønsket velkommen. Han informerte om at kulturminister Giske hadde meddelt at alle konsesjoner
fra Kulturdepartementet er trukket tilbake grunnet saksbehandlingsfeil. Alle må søke på nytt igjen. Det hele skyldes feilinformasjon fra Mediatilsynet.

pb250100_7
LA9SFA Lars, som også er autorisert radioinstallatør R I A, holdt et meget interessant foredrag om 3-meterbåndet og FM kringkastingsteknikk. Til venstre kan vi se en komplett FM-sender enhet med tilhørende komponenter

Kveldens hovedpost var det LA9SFA som stod for: Radiokringkasting. Han fortalte at dette ikke kan
sammenliknes med amatørradio. Her er det 200 kHz mellom kanalene. Først ute med Stereo FM var Ukesenderen i 1965, altså før NRK.

Han viste oss frekvensspekteret for først en mono og så
en stereo kringskastingsender. Han viste oss også prinsippet med RDS, PI-koder (hver stasjon har sin kode), PTY
(Program Type), PF (Navn på radiostasjon), TA (Traffic Announcement).

Med dette oppsettet ble det gjort en demo/praktisk lytteprøve der man kunne høre signalet (musikk) slik det var både før tx og og slik det var på lufta etter å ha passert kompressor/limiter/tx
Med dette oppsettet ble det gjort en demo/praktisk lytteprøve der man kunne høre signalet (musikk) slik det var både før tx og og slik det var på lufta etter å ha passert kompressor/limiter/tx

Deretter tok han fram en spektrumsanalysator og viste oss hvordan signalet så ut i mono, stereo samt stereo+RDS. Han overstyrte så signalet for å vise hvordan det ikke skulle være. Han fortalte videre hva en Optimod var. Til slutt viste han oss ulike antennetyper
som blir brukt.

Summa summarum var dette et kjempeinteressant foredrag, og LA9SFA fikk vel fortjent applaus.

pb250157_7
Å kunne kontrollere et signal med spektrumsanalysator betyr mye for å kvalitetssikre oppsettet av en sender. Det er derfor fint at det finnes rimelige og mindre alternativer til de store slepbare og langt dyrere instrumentene

NRRL’s VHF-manager LA8KV var også til stede og holdt
et innlegg med info fra siste NRAU-møte. Saker som han nevnte derfra var:

I APRS er Wide-N den pakken som nå gjelder, skrevet av LA6IM

Vedtatte Echolink-kanaler: 145.2375, 145.2575,
145.3375MHz

D-star, internasjonal kallekanal er nå 145.375MHz

D-star er ikke en åpen protokoll og er derfor ikke helt i
tråd med amatørradioregler

LA9SFA takket LA8KV for innlegget. Han avrundet møtet

med å minne komiteene om årsrapporter og ønsket

velkommen til neste møte den 9. desember som er det tradisjonelle julemøtet med graut og spekemat.

Trondheim 30.11.2008
LA5HIA Jan-Inge
Referent