2008-10-28-Gruppemøte

Ingar, LA4CKA var møteleder. Det var oppmøtt 11 medlemmer i Lialøkken grendehus.

1. Ny søknad om nødsambandsmidler ble diskutert. Møtet sluttet seg til styrets vedtak om innsending av ny søknad. Det ble etterlyst årsak til at innsendt søknad ikke ble behandlet av NRRL. Styret skal undersøke dette og orientere medlemmene på neste møte.

2. Utvidelse av APRS nettet ble diskutert. Det ble henvist til samarbeidet med RK og et behov for å fylle områder med dårlig dekning. Deretter fulgte en diskusjon om forskjellige løsninger for faste, mobile og portable APRS stasjoner.

3. Wilhelm, LA4IC, påpekte at det var for mye diskusjoner omkring repeater og nødsamband på medlemsmøtene og ønsket seg mer ”Amatørradio” på møtene. Etter en del diskusjoner fram og tilbake kom møtet til at andre aktiviteter som HF-radio, selvbygging, utflukt (radiomuseet i Selbu), morsekurs og forberedelse til kommende tester burde få større fokus og bli tema på kommende møter.

Det ble vedtatt at neste møte skal være et møte for radio på 160 meter. Håvard, LB9RE, sa seg villig til å holdet et foredrag om dette på neste møte.

For Trondheimsgruppen av NRRL,
Håvard, LB9RE