2008-08-14-Gruppemøte

Referat fra medlemsmøte i Trondheimsgruppen tirsdag 14. Oktober 2008.

Det var oppmøtt ca 10 medlemmer fra Trondheimsgruppen hos Røde Kors i Nardoveien 4B.

Jan Evensen, LA9NOA, fra Røde Kors var møteleder assistert av Ole Martin Pedersen.

Jan Evensen ønsket alle oppmøtte velkomne til kveldens møte.

1 Deretter orienterte han om Røde Kors (RK) som organisasjon og spesielt om oppgavene i Trondheim Røde Kors Hjelpekorps og forholdet til FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) hvor også NRRL er en av 9 deltagende organisasjoner.

Oppgaver for Trondheim RK Hjelpekorps:

-Søk og redning utenfor vei samt transport utenfor vei.

-Førstehjelp og leteaksjoner. RK har 24 timer vaktordning med 20 minutter oppmøtetid. 141 personer står per i dag på varslingslisten. Varslingen er nettbasert via mobiltelefon og alle får varslingen samtidig.

Deretter begynte det å pipe på flere mobiltelefoner samtidig og dermed gikk alarmen midt i møtet på RK medlemmenes mobiltelefoner med varslig om en leteaksjon i nærmiljøet. Virkeligheten kom dermed tett på de oppmøtte som kunne bivåne hvordan varslingen ble håndtert.

Side Jan og Ole Martin slapp å rykke ut på denne aksjonen, kunne kveldens orientering likevel fortsette.

– Det er politiet som kaller ut til leteaksjoner og det samarbeides nært med politiet under aksjonen. RKs operasjoner ledes fra et KO mot hvert enkelt lag ute i felten. RK har 6 personer i beredskap til å utføre transport utenfor vei, men det er slutt på tiden med hundespann og i dag benyttes snøskutere til dette om vinteren.

2 Samband
RK har ca 32 års erfaring med radiosamband i Trøndelag. Det benyttes hovedsakelig et VHF samband med håndapparater og reléstasjoner. RK har også nylig fått konsesjon på to 70 cm frekvenser med 10 MHz splitt for å kunne koble to reléstasjoner sammen i dupleks, men dette er ikke tatt i bruk i Trøndelag ennå. RK har også fått en egen frekvens for APRS og ønsker i denne sammenheng å inngå et nærmere samarbeid med grupper av NRRL for lære av andres erfaringer samt å kunne samlokalisere stasjoner. RK i Trondheim har hele 15 reléstasjoner hvor 6 er fast utplasserte. RK disponerer også ca 200 håndapparater og mange av disse skriver seg fra det året det var VM på ski i Trondheim (1997).

Deretter ble det mange detaljer omkring sambandssystemene, frekvenser, sambands metoder med mer. Det viktigste av dette er oppsummert i RKs Sambandshefte som ble utdelt på møtet.

3 Samarbeid med Trondheimsgruppen
RK framsatte i møtet et ønske om et nært samarbeid med Trondheimsgruppen.
-RK er spesielt interessert i samlokalisering av stasjoner og kan tilby transport til fjelltopper vinters tid.
-Samarbeid innen drift av APRS stasjoner var sterkt ønsket.
-RK har også tilgang på gode dekningskart.
-RK har gode erfaringer med sammenkobling av kryssbåndstasjoner mellom RK og radioamatører andre steder i landet da med forutsetning av at slik sammenkobling skjer som et nødsamband for en aktuell situasjon eller øvelse.

RK vil komme med en formell henvendelse til Trondheimsgruppen for å etablere et samarbeid inne disse ønskede områdene og kanskje mer etter hvert.

4 Dermed var det formelle møtet over og det ble gitt en omvisning i RK lokalene med fokus på hjelpekorpsets aktiviteter, utstyr med mer.

For Trondheimsgruppen av NRRL,
Håvard, LB9RE