2008-05-28-Gruppemøte

20 medlemmer tilstede.

Møtet startet som vanlig med kaffeslabberas.

Formann, LA9SFA åpnet møtet med å ønske velkommen. LA9TK, Sverre orienterte om status for regnskapet. Det ble opplyst at siste rest av nødsambandsmidlene er benyttet.

LA3TMA opplyste at kommende lørdag 0900-1700 inviteres vi av Røde Kors til å delta på en felles øvelse på Byneset. Gylden mulighet til å være observatører og sambandsfolk under øvelsen. Det er viktig at vi kvitterer for de nødsambandsmidlene vi er tildelt ved å engasjere oss i helgens øvelse og videre vise initiativ angående nødsamband. Det ble en diskusjon om formålet med vår deltakelse i denne øvelsen og hvorvidt dette er en relevant øvelse for oss. Det er viktig for oss å vise oss fram og demonstrere hva vi kan bidra med. LA3XMA blir med for å hjelpe til med APRS, det kan også være aktuelt å bistå i KO. Informasjon legges ut på hjemmesiden.

Odd ankom på tampen av møtet for å gi utfyllende informasjon: Røde Kors trenger 5 radioamatører, som sambandsoperatører i deres eget nett primært som manuelle relestasjoner. Utkalling skjer via R4, vi kan stille med trackere og APRS-utstyr. Flere andre etater og organisasjoner innen FORF deltar. Ved en skarp situasjon avsluttes øvelsen og alle inviteres til å delta på denne. Det blir evaluering av øvelsen kl 1700. 4-5 av de tilstedeværende på møtet viste stor interesse for å delta.

Kveldens tema var Hybrider ved LA1UI Ottar. Hybrider benyttes i dupleksfilter for å skille inn og utsignalet i en repeater. En stor fordel med dette er å kunne bruke samme antenne på TX og RX. Hybridene gir ca 25 dB ekstra dempning mellom sender og mottaker. Ved å bruke hybrider kan en redusere antallet kanner og dermed forminske størrelsen på filtrene. Ottar forklarte prinsippet med hybriden og viste hvordan den er laget. Byggematerialer er skaffet tilveie fra NTNU og Autronica gjennom bekjentskaper.

Dette temaet penset diskusjonen inn på bruk av hybrider på andre bånd, eksempelvis 6-meter. Det kan jo bli aktuelt å bygge 6mtr-repeater når Vassfjellsenderen stenges ned i november 2009.

Møtet ble avsluttet ca kl 20.45

LB9LE Jan Ivar , referent