2008-05-13-Gruppemøte

Det var møtt opp 12 medlemmer til kvelden gruppemøte, møtet ble ledet av Lars, LA9SFA.

Etter den vanlige runden med kaffe og kaker, kom møtet i gang. Det ble først en runde med diskusjon om tema for neste møte. Det ble etter hvert konkludert med at et besøk på Autronica kunne passe 27 mai og vert for arrangementet ble utpekt til å være Jan-Inge, LA5HIA (dette måtte senere avlyses på grunn av møtekonflikt på Autronica).

Grillaften ble neste post på kveldens møte og datoen ble bestemt til 10 juni som også er andre tirsdag i juni. Ingar, LA4CKA og Lars, LA9SFA ble oppnevnt som arrangementskomite.

Det kom ønske om å kunne besøke Radiomuseet i Selbu og Lars undersøker om det er mulighet for en omvisning for gruppen. Det ble også diskutert muligheten til å kunne ta i bruk gamle Ørland Radio som et demonstrasjonsprosjekt med båt på Selbusjøen bla.

Deretter dreide diskusjonen inn bruk av 500 kHz som en ny mulighet for radioamatører, men det er nok litt fram i tid til dette blir tilgjengelig.

Det ble deretter opplyst at Trondheimsgruppen som medlem av FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) er invitert av Røde Kors til å overvære en øvelse på Byneset 31 mai. Det er imidlertid uklart hva eller om Trondheims-gruppen skal bidra i øvelsen. Etter de opplysninger som Røde Kors har lagt ut på sine hjemmesider er et øvingsmål å registrere hvor raskt søk kan gjennomføres og hvor god dekning man kan oppnå. Registrering av sporlogger via GPS er et av tiltakene for å oppnå dette.

Radioamatørene har også muligheter til dette både med tradisjonell APRS teknologi og nyere D-Star teknologi. Det ble under møtet diskutert muligheter for å utplassere vår 70 cm nødrepeater, LA8PR, for å bedre kommunikasjonen på Byneset under øvelsen.

Det var flere tilstedeværende i møtet som viste interesse for å overvære øvelsen og det blir interessant å høre hva som foregikk i ettertid.

Referent, Håvard, LB9RE