2009-02-10-Gruppemøte

Håvard, LB9RE var møteleder.

Det var oppmøtt 6 medlemmer i Lialøkken grendehus.

1. Det var ikke satt opp noe tema for møtet og kveldens møte ble derfor innledet med kaffe, kaker og samtale om løst og fast med tilknytning til radioamatør virksomheten.

2. Det ble orientert om åpning av nye bånd, 500 kHz, 60 m, 12 m og 4 m. Gruppen har ingen aktivitet innen 135 kHz og det ble diskutert litt rundt muligheten for å benytte 135 og 500 kHz. Det kunne virke som om det er lettere å komme i gang på 500 kHz. Det ble mer diskusjon rundt 60 m og det ble fremmet et sterkt ønske om å installere antenner inkludert vertikal for dette båndet. Stasjonskomiteen blir hermed oppfordret til å utføre dette.

3. Reléstasjon på 6 m ble diskutert. Det er nå åpnet for ordinær etablering av slike stasjoner i takt med stenging av fjernsynssendere i bånd 1. Det blir da anledning til å sette i full drift en 6m stasjon fra november i år. Repeaterkomiteen oppfordres til å se nærmere på dette og presentere løsninger i et medlemsmøte.

For Trondheimsgruppen av NRRL,
LB9RE