2008-03-25-Gruppemøte

Dette ble et kosepratmøte der temaene omfattet blant annet antenner, sendere, repeatere, støy m.m.

LA1UW, Bjørn, rapporterte fra årets påskeberedskap. Mange grupper deltok på 40 mtr og 80 mtr samt en del på 60 mtr. Forholdene var gode. 60 mtr er god fra Trøndelag til HRS Bodø og Sola.

Det er viktig å gjøre oss kjent som en beredskapsressurs, derfor er det et mål å delta på redningsdagen på Brattøra i sommer. Det blir et møte på politikammeret etter påske.

Det ble ellers snakket litt om klubblokalet. APRS og skrytehistorier fra DX sto på programmet før møtets slutt.

LB9LE, referent på basis av LA9SFAs notater.