2008-03-11-Gruppemøte

Tilstede var 17 medlemmer.

LA9SFA, Lars åpnet med å si at vi hadde planer om å snakke om påskeberedskapen-nødsamband, mange forespurte hadde ikke anledning, men LA3XMA holder et innlegg om temaet.

LA9TK, Sverre redegjorde for gruppens økonomi og nødsambandsmidlene, det ble en diskusjon om kostnad for kasser for nødsambandsutstyret. Viser seg at dette er postert men ikke betalt? Det hele virker noe uoversiktlig, Sverre sjekker opp dette. Styret og kasserer går gjennom regnskap for å få full oversikt over situasjonen angående nødsambandsmidlene.

Ordet gikk til Odd som rapporterte fra gårdsdagens tur til Ruten. Alt vel med repeateren.

Lars gjentok info om Netcom, oppsigelse er sendt rekommandert, har ikke hørt noe fra dem ennå.

LA3XMA Odd, leste opp og redegjorde for hensikten og oppbyggingen av nødsamband og hvordan redningstjenesten er organisert og hvilke aktører den omfatter. Videre om NRRL`s Sambandstjeneste og dens plass og funksjon i redningstjenesten. Info er lagt ut på våre hjemmesider. LA1UW organiserer påskeberedskapen i Trøndelag, Bergensgruppen sentralt. Prosedyrer for hvordan man skal operere ble opplest. LA8GE stilte spørsmål ved om hva vi som enkeltamatører kan gjøre lokalt på repeaterne, etterlyste mer trafikk lokalt.

Det er søkt om at radioamatørene kan bruke redningskanalen 162.100 FM (rikskanal5) simplex i forbindelse med nødsamband og i innsats. Det stilles krav om at radioutstyret er testet av autorisert virksomhet for å sikre at radioene er rett på frekvensen. På sikt må det være et mål for oss å komme inn i varmen når det gjelder det nye tetranettet.

Videre gikk praten løst rundt bordet om APRS, GPS, og APRS via mobiltelefon.

LA9RE fortalte om nyheter på repeaterfronten, bl.a at Kongsvingergruppen har søkt om 6mtr repeater. Drammensgruppen har søkt om DSTAR-repeater.

Det ble pratet og mye og mimret en del om tidligere tiders sambandsoppdrag. Konklusjonen ser ut til å bli at det er stor interesse for nødsamband i gruppen, men at vi først og fremst må øve internt før vi tilbyr våre tjenester til den etablerte beredskapen. Det innebærer at vi må øve momenter som etablering av samband og sambandsprosedyrer. Får vi en sambandsøvelse i felten snart?

Møtet ble hevet ca kl 21.30

LB9LE, referent