2008-02-26-Gruppemøte

Tilstede var 16 stk.

Det var ikke annonsert noe formelt tema for kveldens møte. Gruppens nye formann LA9SFA Lars Samdahl åpnet møtet med å lese referatet fra generalforsamlingen. Det ble foreslått å sende kopi av referatet på epost til medlemmer som har epost, de øvrige får en papirkopi i sin QSL-hylle, dette for å spare utgifter til porto m.m. Det opplyses om dette på neste QST-Trøndelag.

LA9SFA orienterte om styremøtet som ble avholdt 20.02.2008 der det gamle og nye styret møtte. På agendaen var konstituering av det nye styret og saken om Netcoms leieforhold på Ruten. Vi kommer til å si opp avtalen med Netcom fra 01.09.2008 men åpner for en videreføring av denne på betingelse av at Netcom blir enig med Forsvarsbygg om en strømleieavtale. Aktuelle nye leietagere kan være Hemne Kraftlag eller Røde Kors. Referat fra styremøtet vil bli tilgjengelig på gruppens hjemmeside og ved oppslag i gruppelokalet så snart LA9SFA har renskrevet sine notater.

Videre ble de som var tilstede oppfordret til å komme med forslag til tema på de kommende medlemsmøtene, og her var det mange gode forslag:

  • SSTV
  • Fjernstyring av radio via pc/internett
  • Nødsamband
  • GPS/APRS
  • Mobil HF-kjøring
  • Repeaterlogikk
  • Kystradio; hva har skjedd i forbindelse med omorganiseringen
  • Praktisk byggekveld. Forslag til egnet prosjekt mottas med stor takk…
  • Olga-sett og radioutstyr fra andre verdenskrig
  • LB9RE Håvard, Node og Reapetermanager i NRRL, tilbyr seg å orientere om nyheter på node- og repeaterfronten. Dette kan komme som små drypp på møtene fremover.I tillegg vil det forsøkes arrangert utflukt til Ruten eller Bringen i løpet av sommersesongen, samt et besøk på Radiomuseet i Selbu. Det vurderes også å starte et morsekurs for de av gruppens medlemmer som har lyst til å lære seg den edle kunsten. Forøvrig har styret åpen squelsh når det gjelder å ta imot forslag til tema og foredragsholdere.

Møtet ble avsluttet kl 20.30

LB9LE Jan Ivar Skjager, sekretær