2007-05-22-Gruppemøte

Gruppens leder åpnet møtet med å ønske alle sammen velkommen.

Vi hadde fått besøk av en radioamatør fra Arendalsgruppen.

Først på programmet informerte Odd 3XMA om Rally Trøndelag. Vi har fått tilbudet om å stå for sambandet på en etappe. Interessen fra medlemmene var dårlig.

Ellers oppfordret Knut 9QFA om at vi svarer andre amatører som ferdes i vårt område i sommer.

Hovedposten i dag var DX kjøring fra fjerne himmelstrøk med LA7JO Stig. Han hadde med seg en mengde bilder som han kommenterte litt rundt. Stig tok lisensen i 1970 og han har vært medlem av gruppen siden 1967. Fram til 1985 reiste han mye rundt i Europa og prøvde å besøke alle land. I 1986 opererte han fra Canada, Mexico og USA. Fra 1987 ble det mer og mer fra utlandet og fra 2001 ble det kontinuerlig.

I 2001 skrev han kontrakt med Flyktningrådet og ble da stasjonert i Teheran. Stig viste bilder fra sine arbeidsplasser og fortalte rundt det. Hovedsakelig bilder fra de 6 siste årene.

Etter Stig sitt foredrag informerte 4IC Wilhelm om at klubbhuset har sunket med ca 10 cm. Det må jekkes opp og sikres. Forslag ønskes og dugnad må til.

Posten med LB1BC Torstein og nødsamband blir tatt opp til høsten

Møtet ble avsluttet 2110.

Sekretær
LA5HMA Tone