2007-04-10-Gruppemøte

photoMedlemsmøte 10.04.2007.

Vårens utekveld ble avholdt på Kvilhaugen gård.

7-8 stk var innom i løpet av aftenen.

LA3RLA Kai