2007-03-27-Gruppemøte

Medlemsmøte for LA2T den 27.mars 2007, Lialøkken grendahus klokken 1900.

19 medlemmer var møtt frem ved møtets start, som ble åpnet av vår leder.

Første 10 minutter, var en orientering om ting som styret hadde tatt tak i. Bla annet var Ligaens Generalsekretær invitert til å stille opp på et kommende medlemsmøte. Styret hadde plukket ut et par datoer, noe som GS kunne velge av. På dette møtet skulle være orientering om ligaen, medlemmer og fremtidig drift og vyer som GS hadde om Ligaens fremtid. Det ble sikkert tid til å stille spørsmål til GS.

Deretter ble det en fyldig orientering av gruppens primus motorer Odd og Tone om gruppens deltakelse på museet siste søndag, 25.mars utstillingen ”Etterklang”. Tiden vi hadde til rådighet var fra kl 1200 til 1600. Oppmøte på søndag morgen, var ca kl 1100. Her ble det montert antenner på anvist plass i museet og en stand ble rigget. Meningen var at vi skulle få profilert radioamatørenes hobby.

Det ble av oss vist frem diverse radioer TMD-700 og TS-570D, antenner en stk Morten-antenne innedørs til 2m bruk og en 20m dipol ble spent opp mellom to brannstiger. Pga dårlige forhold ble det bare demonstrert PSK 31. Vi hadde også med en PC som sto og viste frem div informasjon om klubben og hobbyen. LA3XMA Odd satt i flere timer og jobba med prestentasjon og å få trykt opp infobrosjyrer om klubben, de ble det delt ut 3 stk av.

De som møtte opp i startfasen fra gruppen, var: LA3XMA Odd, LA5HMA Tone, LA3RLA Kai. De øvrige som møtte opp denne dagen fra gruppen var kun LA3EPA Rolf, LA2UD Per Torbjørn, LA9QFA Knut, LA9PX Arthur. Skulle gjerne ha sett at flere av gruppens medlemmer så seg behag i å møte opp.

Etterpå orienterte LB1BC Torstein om at LA3WAA Tor og LA7JBA Rolf var tatt inn i nødsambandskomiteen. Tor hadde tatt over en del av organiseringen i nødsambandskomiteen. Dette for å avlaste LB1BC som har tatt på seg store oppgaver i hussaken. Videre var han organisator for påskeberedskapen. Hvorav ble det oppfordret om påmelding.

Hovedposten på medlemsmøtet var Ligaens ”Contest manager” for HF, ved LA4YW Liv. Contest manageren for HF er underlagt ligaens HF manager LA4LN Tom Victor. Contest komiteen består av følgende medlemmer: LA2IJ, LA5IIA, LA3WAA, LA7MFA, LA7AK. Disse er til hjelp og er en høringsinnstans som skal komme med ideer og skal gi uttalelser i kontroversielle saker. Contest komiteen skal videre samarbeide med de øvrige Skandinaviske managere i slike saker. Videre inngår komiteen ved LA4LN i et arbeidsutvalg i IARU som høringsutvalg.

Hovedoppgavene til ”Contest komiteen», er å skrive spalter i AR. Innhente info om regler, holde fortløpende dialog med nøkkelpersoner i ARRL og CQ. Videre så skal komiteen presentere tester, resultater og alt annet stoff om contester.

Videre arbeidsoppgaver, er å arrangere fylkestester (CW, SSB). Vintertesten (CW, SSB). 10m aktivitetstest. NRAU som nu også inkluderer de baltiske landene. SAC testen. Komiteen skal videre sjekke alle testene og presentere et sluttresultat. Skrive ut diplomer, sørge for at det blir laget plaketter som skal sendes ut til vinnere. Komiteen er også ansvarlig for at alt av innkommet elektronisk post, telefoner og innkomne spørsmål blir besvart. Videre bearbeide forslag, skaffe bilder og artikler fra de aktive radioamatørene.

Års-syklus for en HF contest manager, er å sørge for innlegg hver 10. mnd til AR. Videre å sørge for resultater fra tester som telefonitest, fylkestest og vintertest. Sørge for at resultater fra NRAU/SAC kommer frem til riktige publisering.

PUH! Det var mye å henge fingrene i, håper at alt jeg fikk med var viktig og at det var riktig. Her har vi en viktig ressusj og hjelp til gruppens aktivitet innen tester.

Kjempejobb av LIV!

Etter innlegget kom det synspunkter fra medlemmene. LA1UW Bjørn henstilte til stasjonskomiteen å engasjere seg mer i testene som gruppen kan delta i. Stasjonskomiteen skulle møte opp å sette på varmen, koble opp og gjøre klar alle gruppens radioer til hvert medlemsmøte, dropin og tester! Dette har vel aldri blitt gjort i gruppens historie, så dette var et bra forslag!

LA3WAA og LA1UW syntes videre at å lage brukerveiledninger til radioene, var tøys. Alle måtte vel kunne bruke gruppens radioer. Spørreskjemaet var under enhver kritikk og det var sikkert helt riktig, fordi styret har kun mottatt 2 svar på 1 mnd og det var da på det forrige medlemsmøtet. Det vil vel si at alle gruppens medlemmer er fornøyd med tingenes tilstand så langt. Skulle noen komme på andre og bedre tanker, gi oss en tilbakemelding skriftlig. Ikke la det komme som sure oppstøt på GF og medlemsmøter. Ønsker kan lett etterkommes avhengig av økonomi uten problem, men å gjette seg frem til saker er ikke vår sterkeste side.

Vi gikk så ut i radiosjekken å se på det som var planlagt. Her fikk vi noen hete tips som var planlagt innen stasjonskomiteen og igangsatt for lenge siden. Når vi kom tilbake til gruppelokalet etter ca 15min, hadde en del medlemmer forlatt gruppen.

Møtet sluttet ca kl 2100.

Arthur
referent