2007-03-13-Gruppemøte

Knut åpnet møtet med å ønske alle velkommen. 14 stk tilstede.

Møtet startet med en Silent Key.
Gruppens tidligere leder LA3MJA Odd Solberg var gått bort rundt 80 år gammel. Hans minne ble hedret med stillhet.

Dagens hovedtema var organisering av en stand på Vitenskapsmuseet.
Aktuell dato er 25 mars. Tidspunkt mellom 1200 og 1600.

Vi må ordne med brosjyrer. Vi tar med HF rig, APRS, PSK, kanskje noe i forbindelse med CW. Det vil bli informert om dagen på hjemmesiden vår og det vil bli sendt en mail til QSTLA koordinator.

Medlemmene ble oppfordret til å møte opp. Diskusjonene og forslagene gikk godt rundt bordet.
Til slutt informerte Arthur om stasjonskomiteens handlingsplan framover.

Møtet ble avsluttet 2120.

LA5HMA Tone
Sekretær