2007-02-27-Gruppemøte

LA9QFA Knut åpnet med å ønske alle sammen velkommen.

17 stk tilstede.

Knut startet kvelden med å spørre medlemmene om de hadde noen ønsker.

Det kom fram ønske om opplæring av enkelte av våre radioer og noe utstyr.

Arthur, leder av stasjonskomiteen, delte ut et skjema som komiteen hadde utarbeidet. Deriblant et spørreskjema som vil bli lagt ut på klubblokalet og lagt ut på weben. Han forklarte kort hva de i komiteen ønsker å jobbe med. Deriblant opplæring og kursing.

Knut informerte om at det vil komme opp en forslagskasse på lokalet.

Det kom også fram ønske om kjøring av flere tester. I den forbindelse bør vi ha litt opplæring i prosedyrer, dx kjøring og logg-program.

Første sak på dagsorden var informasjon om Ruten og det som skjer i forbindelse med forsvaret og Netcom. Vi må sørge for at vi får eiendomsrett til kabelen som Netcom dekker. Dette må være klart i tilfelle Netcom trekker seg ut en dag og tar med seg kabelen. Den avtalen må gjelde dersom de trekker seg ut, ikke slik at vi får alt vedlikeholdet på den. Dette er en sak styret sammen med repeater komiteen må ta tak i. Det vil bli en befaring på Ruten til våren sammen med Netcom, Forsvaret, oss og en entreprenør. Diskusjonen gikk godt mellom medlemmene rundt bordet.

Neste sak på dagsordenen var hussaken.

Odd og Tone informerte om saken. Det som vi nå i første omgang må ta tak i er å få til en avtalt med avholdslaget. Torstein og Wilhelm jobber med saken. Vi får et møte med avholdslaget på april. Hva som skjer med tomta i fremtiden er en ting vi må tenke på. Det som vi nok er nødt til å snakke med avholdslaget om er å få til en langsiktig bygslingsavtale. Hvilken hjelp kan vi evt få fra NRRL? De antennene vi har planer om å sette opp blir lagt på is til hussaken er avgjort.

Etter diskusjonen om hussaken delte Odd ut diplomer ifm Field Day 2006. Han informerte også litt om årets Field day. Vi tar sats på å ta opp dette temaet på et medlemsmøte senere i år. Medlemmene ble bedt om å tenke litt på helgen framover.

Evt QTH? Skistua, Granåsen

Neste punkt på møteplanen var HF kjøring/aktivitet på 2m. Aktiviteten pr i dag laber. Vi må derfor finne på noe for å få i gang aktiviteten. Forslag til aktivitet er å ta et tidspunkt på for eksempel søndager der noen noen drar i gang litt HF kjøring. Samtidig med at de har kontakt med hverandre på 2m. Dette for å dele info om hvilke bånd det er aktivitet på og hvor man finner noen som roper cq cq. Aktiviteten på 2m er også viktig. Det er mange i dag som kun har 2m antenne. Med dagens lovverk kan mange ha problemer med å få opp Hf antenner. Vi prøver å få til et forsøk førstkommende søndag.

Saken som så ble diskutert var at vi i gruppen har 23 medlemmer som ikke er medlemmer i NRRL. Ifølge loven kan en person være medlem i 2T i kun to år uten å være medlem i NRRL. Knut tar kontakt med NRRL sin president for å drøfte saken. Hvordan vi skal forholde oss.

Siste punkt på dagsorden er en evt flytting av QST fra R3 til R4. Forslaget er at vi tar en prøveperiode med re-transmisjon fra R3 til R4. Vi må finne ut hvordan det formelle er dersom dette blir en permanent løsning. En kartlegging av dekningforholdene til begge repeaterene bør også kartlegges. Her har vi litt å ta fatt i.

Møtet ble avsluttet 2130.
Referent

LA5HMA Tone