2007-04-24-Hva skjer i NRRL – og hvorfor?

Hva skjer i NRRL – og hvorfor

LA9QFA Knut åpnet møtet kl 1900 med å ønske alle velkommen. Frammøte var ganske bra. 26 stk hadde møtt frem.

GS003_7Dagens tema var: Hva skjer i NRRL – og hvorfor?
Hovedstyret jobber for tiden mye med høringsforslaget, visjonsplan, som ble sendt ut til alle gruppene. Et endelig dokument vil bli ordnet på neste møte i hovedstyre.

Radioamatørenes største utfordringer:

 • Uten frekvenser har vi ingen virksomhet
 • Uten antenner har vi begrenset glede av frekvensene
 • Økende støynivå reduserer verdien av frekvensene.

NRRL organisasjon:

 • Administrasjon står for den daglige driften av foreningen, inkl QSL tjenesten.
 • Foreningen ledes av hovedstyre
 • En veldig stor del av foreningens arbeid utføres av managerne. Det er over 20 managere med hvert sitt felt.
 • Medlemmene står for all aktiviteten, organisert gjennom gruppene eller interesseorganisasjoner.
 • Post og teletilsynet, og andre myndigheter legger rammevilkårene for vår virksomhet.

Noen eksempel på aktivitet:

 • LI / LJ
 • LN
 • 7100 – 7200 KHz
 • WARC

Hva skjer i NRRL og hvorfor?
HQ

 • Er nå inn i en overgangs periode hvor HQ antall reduseres fra 8 til 5.

Generalforsamling

 • Forandring av organisasjonens driftsår.

Managere

  • Er en vesentlig del av endringsprosessen som pågår.

Ligaens kontor

   • Fysisk endring av kontoret.

Web

   • Byttet leverandør for 1,5 år siden
   • Informasjonsforum/ diskusjonsportal
   • Medlemmene kan få e-post
   • Gruppene kan få hjemmeside plass
   • Web shop.

Lisens prøver

   • PT har ansvaret

Informasjon

   • Web
   • Amatørradio
   • QSTLA

Hvorfor være medlem av NRRL?

Som medlem av NRRL får du:

   • QSL tjenesten
   • Bladet AR
   • Tilgang til web
   • Hjelp til antennesaker
   • Og mye, mye mer…….

Men, mye viktigere……….

   • NRRL er talerør mot myndighetene
   • Det er stort kommersielt press på frekvensene
   • Støyproblematikken er kraftig økende.

Flere aktuelle problemstillinger:

   • Båndplaner
   • Repeaterfrekvenser
   • Kurs nødsamband

Konklusjon:

Må jeg være medlem av NRRL?

   • Uten en aktiv og sterk interesseorganisasjon vil radioamatørvirksomheten i Norge dø ut.

Spørsmålene til Generalsekretæren var mange og diskusjonene gikk godt rundt bordene.

Møtet ble hevet 2150

LA5hma Tone
Sekretær