2005-09-13-Gruppemøte

LA9PX åpnet møtet med å ønske alle sammen hjertelig velkommen.

Det var 18 stykker tilstede på møtet.
En ulisensiert som har amatørradio som valgfag på Heimdal vgs besøkte oss.

Første punkt:
LA1UW informerte om siste HQ møte. LA1KP er kommet inn som informasjons ansvarlig i NRRL. Dette er et prøveprosjekt ut året. Det er satt retningslinjer i forbindelse med APRS. Ting har sklidd ut. LB9RE informerte om situasjonen og hvordan ting skal være. Det er blitt noen forandringer av managere i NRRL. Dette vil bli offentliggjort i neste Amatørradio. Det blir byttet webhotell for hjemmesidene til NRRL fra nyttår. Informasjonsbrosjyrer er sendt til grafisk utforming. Ettersom Anne Lise er syk så har en del andre tatt over forskjellige oppgaver slik at ting skal fungere. Det jobbes hardt med at kontorets «innboks» skal bli tømt.

Andre punkt:
LA0HD informerte om valgfag kurset på Heimdal VGS. Ca 20 stykker går kurs. Kurset vil gå over 70 timer. LA0HD etterlyste om noen av gruppens medlemmer hadde noe utstyr å låne bort eller donere.
Det kom fram forslag om at vi gir de nye elevene et års gratis medlemskap i 2T dersom de består prøven. Dette vil bli tatt opp på neste styremøte. Det ble også foreslått at medlemmer av 2T stiller opp som faddere for de nye. Vi må gjøre mye for å få dem med oss hit til gruppen. Invitere dem på drop in, medlemsmøter, grillaften, grøtaften og junk auksjon. Få dem til å føle seg velkomne selv om de enda ikke er medlemmer.

Tredje punkt:
Junk auksjon som er satt til neste medlemsmøte flyttes. Lørdag er en bedre dag. Dato kommer innen ganske kort tid. Vi må bruke bedre tid på å planlegge. Prøve å få til en ordentlig auksjon. Leie av hus vil bli avtalt med huseier.

Fjerde punkt:

Åpen dag:
Det var hyggelig at noen tok kontakt for informasjon. Det var for stor avstand mellom standene. Mindre plass trenges. Folk hadde vanskelig for å finne frem. Styret må neste år gå på hver enkelt amatøren for å høre om de kan komme med det de har. Hjelper ikke med generell forespørsel. Må bruke mer tid på forberedelsene. Noen bestemte personer må jobbe med prosjektet, ikke legge alt på styret. Det var feil i annonseringen. Åpen dag var meldt som 2 dager, men skulle bare vare i 1 dag.
Det rettes en stor takk til alle som var med å hjelpe til både på Åpen dag og Fieldday.

Fieldday:
LA3XMA delte ut diplomer til dem som var med å deltok på Fieldday.
LA3RLA viste bilder fra Åpen dag og Fieldday. LA3XMA fortalte om bildene.
Ellers ble det diskutert hva vi kan gjøre bedre på neste års Fieldday.
* vi ønsker 2 QTH
* må ha filter
* teste TR LOGG før testen
* batterier til pc backup
* sørge for at gruppa har en pressesansvarlig.

Møtet ble avsluttet 2130.

LA5HMA – Tone
Referent