2005-01-11-Gruppemøte

Det var møtt fram 14 medlemmer på dette møtet.
Tor, LA3WAA, åpnet møtet ca kl 19:07.

1 SK, Erling, LA8GB;
Tor LA3WAA, opplyste at Erling, LA8GB plutselig har gått bort. Møtet tok ett minutts stillhet.
Erling bisettes, fredag kl 11:00, Hoeggen kirke.

2 Fylkestesten;
Frist for innsendelse av logger er nå over, og resultatet gir følgende ca. claimed score: LA2T 47000, LA3F 36000, LA2AB, 34000 og LA1K 31000.

3 Økonomi
Vi er blakke og oppfordrer medlemmene til å betale kontingenten for 2005. Kronerullingen fortsetter.

4 Møte med representanter for FORF, Egil, LA9MB
(Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) Møtet fant sted 11. desember kl 10- 16 i Røde Kors huset på Nardo. Det ble gitt en presentasjon av hver enkelt deltagende organisasjon på møtet.

NRRLs sambandsorganisasjon ble presentert av Egil. Trondheimsgruppen begynte med nødsamband i påsken1947 med en stasjon utplassert i Selbu, med hovedstasjon i Trondheim, LMK8. I årene som fulgte ble det utført samband i forbindelse med påsken i en rekke år til HV ungdommen tok over. Da de gikk lei, tok radioamatørene over dette igjen. Trondheimsgruppen har også hatt en rekke sambandsoppdrag, store og små opp gjennom årene og Egil fortalte mange episoder fra disse aktivitetene. Det mest spesielle var uten tvil oppdraget i Sverige med stasjon i Ånn, hvor man fikk lov til å bruke norske kallesignal fra Sverige. Kommunikasjonen gikk på repeateren på Åreskutan til Trondheim og på HF til sykehuset i Levanger.

En av de siste aktivitetene var beredskapen ved årtusenskiftet da LA9MB gjorde seg uavhengig av storsamfunnet ved å kjøre radioutstyret på aggregat på nyttårskvelden. Den siste aktiviteten var utprøving av HF frekvenser fra nord til syd i Norge som gav et blandet resultat.

Deretter ble vår sambandsplan gjennomgått i grove trekk med hensyn på organisering. Det ble også gjennomgått noen viktige momenter for god nettdrift og ekspedering av meldinger.

Det planlegges øvelser engang utpå nyåret, men den skal komme uventet for å være realistisk så vi får vente og se hva som skjer………..

Det ble mange spørsmål og svar etter presentasjonen også om det nye sambandsnettet for offentlige etater, TETRA. Det ble gitt en demonstrasjon av dette nettet av Bård, LA4THA, som hadde med et håndapparat for dette nettet og vi kunne overhøre en samtale med en kollega i Asker.

Trondheimsgruppens medlemmer går uten tvil spennende tider i møte i forbindelse med sambandskomiteens aktiviteter.

LB9RE – Håvard
sekretær