2004-11-23-Gruppemøte

Det var møtt fram 16 medlemmer på dette møtet.
Tor, LA3WAA, åpnet møtet ca kl 19:15.

1 SK, Bob, LA0EB;
Tor LA3WAA, opplyste at Bob, LA0EB plutselig har gått bort. Møtet tok ett minutts stillhet.

2 Diverse informasjon;
Det var telefonitest sist helg med stor aktivitet i Trøndelag. Det har kommet regning fra Forsvaret angående Ruten og Bringen, totalt 3 700,-.

3. Nye Lover for Trondheimsgruppen av NRRL; LA8GE, Karl Georg
Det er tatt utgangspunkt i NRRLs lover i utformingen av de nye lovene for gruppen. Gruppens navn blir uendret. Endringer i formålsparagrafen. Æresmedlemskap og honnørmedlemskap beholdes. Det blir søknad om medlemskap for nye medlemmer som kan være medlemmer i gruppen i 2 år uten å være medlem av NRRL. Kontingent fastsettes av Generalforsamlingen og betales mars/april. Styret velges av Generalforsamlingen og består av leder og 5 styremedlemmer. Leder og nestleder må ha lisens. Styret har beslutningsrett ved deltakelse av leder eller nestleder og 3 øvrige styremedlemmer. Styret tilsetter personer i andre nødvendige verv. Det avholdes årlig Generalforsamling for alle med gyldig medlemskap, innkallingen skjer skriftlig. Fullmaktene reduseres til en per oppmøtt deltaker. Generalforsamlingen kan ta opp hva den vil, men kan ikke beslutte i andre saker enn de som er innmeldt og oppsatt. Det blir 2/3 flertall for lovendringer, andre saker krever simpelt flertall. Det foreslås å skyve Generalforsamlingen til midten av februar. Generalforsamlingen skal ha dagsorden. Valg skjer skriftlig. Ekstraordinær Generalforsamling avholdes når 1/5 av medlemmene krever dette, ved skriftlig innkalling og beslutning kun i innmeldte saker. Eksklusjoner skjer ved enstemmig styrevedtak og skal innmeldes hovedstyret. Ankerett for Generalforsamlingen dersom medlemskapet er gyldig. Paragraf om oppløsning.

4 Nytt fra NRRL, ved LA1UW
Hjemmesidene åpnes mer for bedre tilgang. Det kommer nye temahefter. Ca 10 grupper er i faresonen mhp oppløsning ved få medlemmer og liten aktivitet. Ny gruppe i Ytre Namdal, repeater (R0) overføres fra Namdalsgruppen. NRRL får kroner 64579,- i momsrefusjon. Mangler 80 kontingenter, 42 utmeldte, 12 SK, 92 nye medlemmer. Trondheims-saken og brev fra PT, konsekvens for anonym melder. Antennesaken til LA9QFA er avvist av sivilombudsmannen og er dermed stoppet opp. Det vurderes andre juridiske forhold. Positivt utfall i Tønsberg. Kontakt med FLO/IKT ved LA9IL. Vi får bevilgninger til nødsamband, men må levere regnskap. Samarbeid mellom grupper er avhengig av ildsjeler. Neste møte i Trøndelag i vinter ved LA9JK.

5 Bjørn, LA1UW, viste bilder fra Dayton, Ohio, USA og Friedrichshafen, Tyskland.

6 Neste møte er Julemøtet om 3 uker.

LB9RE – Håvard
sekretær