2004-01-10-Gruppemøte

Det var møtt fram 17 medlemmer på dette møtet.
Tor, LA3WAA, åpnet møtet kl 19:17.

1. Nødsamband
LA3WAA orienterte om nød sambandet organisert av NRRL. Deltagerne lokalt er delt i 3 nivå med nivå 1, sambandsledere (LA9MB, LA7JBA og LA3WAA), nivå 2 er en gruppe som er QRV på HF/VHF/UHF med 1 times varsel og nivå 3 utgjør mange lite aktive som står i beredskap.

De som deltar på HF er autorisert til åpne stasjonen for 5010/20 kHz.

Vi har kallesignal for en UHF repeater som inntil nylig har vært under bygging på Autronica. Denne bør etableres så snart som mulig som en portabel repeater for nød samband. Det søkes om midler til å anskaffe utstyr.

Det er ennå uklart om det blir etablert nødsamband i påsken og av hvem.

Det ble også diskutert bruk av APRS for mobile stasjoner for posisjonsangivelse og meldingsformidling.

2. NRRL, nytt styre
LA3WAA orienterte om forholdene i NRRL. Trondheimsgruppen som fjerde største gruppe i landet har aldri (de siste 25 år) hatt besøk fra HQ/NRRL på gruppelokalet. NRRL oppleves som fjern.

Økonomien i NRRL er svekket i takt med nedgangen i medlemstallene. Det er svært viktig å finne tiltak som varig snur medlemstallet i positiv retning.

NRRL har mye å ta igjen for å støtte lokale grupper og enkelte medlemmer. Et eksempel er antennesaken til LA9QFA. Denne saken kan få store konsekvenser for mange radioamatører.

Det kreves et nytt styre for å få til en varig snuoperasjon. Organiseringen av arbeidet i NRRL og styring av økonomien blir viktige saker framover. Det ble diskutert aktuelle personer til framtidige styreverv.

LB9RE – Håvard
sekretær