2002-08-27-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.05, og det var 12 frammøtte på møtet.

QSP-Trøndelag nr 2-2002 ble delt ut, og LA3WAA takket LA4YW for arbeidet med bladet, samt LB9RE som hadde tatt kopieringsarbeidet. Bladet var fyldig, og kvaliteten var langt bedre enn forrige gang.

LA3WAA opplyste at det var satt opp ny kjøreliste for QST på søndagene, og at LC2NCT, Alex, snart vil debutere som ny operatør.

LA4CKA orienterte om Fieldday den 7.-8. september, og at han ville ha respons fra alle interesserte innen søndag 1. september om noen ville være med. Minimumskravet er 3 operatører, men håpet var langt mer. Det er planlagt tur til en parkeringsplass like før Jøldalshytta, men kunne endres etter ønske. Ingar hadde hytte 25 minutters vei unna, og stilte sin hytte til isposisjon for overnatting. Det ville bli rigget opp et telt på stedet, og forhåpentligvis ville man få kontakt med noen forbipasserende, da det vanligvis var mye folk i området.

Nytt kurs til radioamatørlisens starter 12. september, og det ble diskutert muligheter for å få dette annonsert til potensielle interesserte.

LB1BC ønsket seg et oppslag han kunne henge opp i seilerklubben, da han mente mange der hadde et potensielt behov for bedre radiokommunikasjon enn per i dag.

LA4YW skulle lage et oppslag og sende per mail.

Det ble servert kaffe og kaker, og møtet sluttet kl. 21.15.

LA4YW – Liv
sekretær