2002-08-13-Gruppemøte

Tirsdag den 13. august var første medlemsmøte i Trondheimsgruppen etter sommerferien hvor ialt 13 stk. var møtt fram. LB9RE ledet møtet i lederens fravær.

Møter framover:

LB9RE Tok opp møteaktiviteten utover høsten, og problemene med å skaffe gode poster til møtene. Det ble diskutert muligheten av å kutte ned på antall møter per måned til en gang per måned, men interessen gikk mer i å beholde aktiviteten som i dag, men heller veksle mellom annethvert møte med temamøter, og de mellomliggende med saker fra styret eller medlemmene. LB1BC hadde et forslag om å besøke AMK-sentralen i Østersund som vil bli tatt opp senere.

Fieldday 7.-8. september: LA4CKA foreslo at vi skulle legge årets fieldday til en stor parkeringsplass like før man kommer til Jøldalshytta. Der er det jevnt over mye folk, slik at vi kan reklamere litt for hva vi holder på med, og kanskje sanke noen ekstra poeng. LA4CKA ville påta seg å samle de som var interessert i å være med på opplegget.

Aktiviteter utenom tirsdagene: Styret diskuterte før sommerferien mulighetene for å starte med aktiviteter utenom tirsdagene. Tanken var å starte byggekvelder eller opplæring i ulike perfeksjoner innen hobbyen. LB9RE har jo sørget for en ny shack på LA2T hvor vi har tenkt å legge vekt på VHF og digitale moder, og det er allerede bestilt bygging av kabler/modem for verføring av signaler mellom TX/RX og lydkort for de ulike digitale noder, samt operasjonskurs for de som er nylisensierte. Ideen ble godt mottatt på møtet.

Økonomi: LA9TK tok en rask gjennomgang av økonomien, og konklusjonen er at vi har godt med midler, ca 15.000 kr ved årets utløp. Men det er ytret ønske om kjøp av ny transceiver, bl.a, så for å sikre at pengene går til nyttige formål og ikke renner ut i sanden, forslo LB9RE å sette av en sum penger i et fond til slike formål. Ideen ble godt mottatt, og styret vil sette opp statutter for et slikt fond.

Det ble også diskutert ulike muligheter for å skaffe penger til dette fondet, slik at vi kan realisere flere planer framover. Det kom flere forslag som f.eks. auksjon og lotteri.

Kurs: LB9RE sa ja til å kjøre et nytt 5-ukers kurs i høst med start 12. september. nnonse vil bli lagt ut på LA2Ts hjemmeside.

Repeaterkomiteen: LB9RE orienterte om arbeidet i Repeaterkomiteen den siste tiden, bl.a om turen til Ruten og arbeidet som ble gjort der. Filterne ble justert uten at man ble helt fornøyd, og mottaker ble stilt litt snillere på S-meter rapportgivingen, – litt riktigere kanskje.På Liaåsen hadde 70-cm linken til SM funket dårlig, og på Hummelfjell skulle det inn en skilletrafo. Det er også planer om en repeater sør for Trondheim, hvor ialt 4 siter er aktuelle å forsøke i Oppdal-området. Mye av utsyret er allerede klart, og det vil bli satt ned en byggegruppe som kan jobbe med den saken. Repeaterkomiteen savnet en reserverepeater på 2m som de evt. kunne ta med seg som testrepeater ved behov. Ellers ble det nevnt at R0 ikke var helt frisk. Repeaterkomiteen skulle på tur til Bringen den 31. august, og interesserte var hjertelig velkommen til å bli med.

Eget domene: LA2T har kjøpt eget domene på internet og flyttet sidene fra qsl.net til en raskere server i Norge. LC2NCT er blitt co-webmanager for LA2Ts hjemmesider, og sidene er oppdatert og omorganisert en del.

Leieborere på Ruten: LB9RE spurte forsamlingen om hvordan de stilte seg til flere ”leieboere” på Ruten. Vi har fått en ny forespørsel om leie av plass der oppe, og forsamlingen mente det var helt OK dersom det gav oss penger i kassa og at det ellers ikke ville lage komplikasjoner for oss i form av interference etc.

LA4YW – Liv
sekretær