2002-09-10-Gruppemøte

LA3WAA åpnet møtet kl 19.20, etter at de 17 fremmøtte hadde forsynt seg med kake og kaffe.

LA3WAA opplyste om kurset som ville starte på torsdag kl. 18.00 med LB9RE som lærer. I år ville det bli lagt større vekt på prosedyre og radiooperasjon i praksis. Flere av de påmeldte kursdeltakerne var tilstede, og Tor og Håvard orienterte om hva de kunne forvente seg. 8 kursdeltakere var påmeldt så langt.

Turen til Munkholmen ble avlyst pga båtmangel, men LA3WAA ville stille opp førstkommende helg dersom været tillot det for en Munkholmentur ala i fjor. Det ville bli oppmøte på Skansen kl 10.00, men det ville bli samling på R3 fredag kl. 21.00 for siste utrop i tilfelle dårlig vær. Nødvendig utstyr som telt, aggregat, antenne, radio etc ville bli tatt med, samt griller, reker og bord/stoler.

LB9RE hadde fått en sint telefon fra Forsvarets Tele- og Data, våre naboer på Ruten, om at vi betalte for lite i strøm. Håvard ville inngå en ny avtale med dem, også med tanke på evt. nye installasjoner hos oss der oppe. Ellers hadde det vært lynnedslag på Ruten og alt ble stille der oppe til NetCom var en tur og slo på strømmen igjen. Dermed var R6 på lufta igjen, men ikke helt som forventet.

Håvard skulle en tur opp på lørdag og sette TNCene i metallkasser for å få bort uønsket strålingsinnslag. LC7XAT hadde med info om en Iridium satellitt som ville bli meget synbar 68 grader over horisonten mot nord kl 20:50:57 NT. Den ville være synbar noen sekunder og lyse 100 ganger sterkere enn Jupiter på det lyseste.

Ham-treff med svenskene er blitt avlyst 14 september, da vi ikke har hørt noe mer angående tidspunkt fra dem. LA3WAA skulle skrive og foreslå Oktober i stedet, så får vi avvente nærmere impulser fra Sverige.

Raynold spurte hva vi skulle gjøre med alle de gamle bildene på LA2T, hva som evt kunne egne seg for innramming og hva som evt burde arkiveres. Det ble foreslått å forespørre noen med god kjennskap til eldre amatører i gruppen hva som evt kan være aktuelt.

Det ble ytret ønske om flere loddebolter på LA2T, bl.a en loddestasjon. Nødvendige bolter vil bli kjøpt inn.

LA3WAA etterlyste operatører i SAC-testen kommende helg, – han ville selv stille opp og få eventuelle aktører i gang, og 2-3 viste interesse for å være med. Testen skulle gå med LN2T som signatur og vare i 24 timer fra fredag 1200z.

LA9MB opplyste at han var blitt kontaktet av en kar som skulle skrive om radio-opertører under krigen. an hadde hørt om Skylark-B, og Egil hadde sendt ham info i form av skriv fra LA8Y, samt bilder fra avdukingen av minneplaketten i Bymarka.

Møtet ble avsluttet kl. 20.20

LA4YW – Liv
sekretær