2002-04-23-Gruppemøte

Leder, LA3WAA, åpnet møtet kl. 19,10. Det møtte i alt fram 16 personer.

LA3WAA opplyste at vi hadde måttet avlyse Midtsvensk-Midtnorsk hamtreff pga hotellstreiken, og at vi ville bestemme en ny dato igjen etter sommerferien.

LA9MB Orienterte om at det var ønskelig med flere operatører til å kjøre sambandstesten på søndager. Det var også ønske om en utvidet operasjon hvor man kunne få testet de aktuelle frekvensene også på kveldstid, og Egil ville sende ut et forslag om de tirsdager vi har dropin på LA2T, fra kl. 1900-2000. Hittil har følgende kjørt sambandstest: LA9MB, LA3WAA, LA4CKA, LA4IC og LA8GE. Følgende meldte seg som operatører framover: LA1UI, LA8CD, LB9PE, LA9QV og LA9PGA.

Det ble servert kaffe og kaker, og etterpå fikk vi et meget interessant fordrag om Gyro-kompass ved LA8CD, som også hadde med seg plansjer, ei gyrokule samt et komplett gyro-kompass som demonstrasjon.

Hampraten gikk så utover til vi rundet av ved 21.00-tiden.

LA4YW – Liv
Sekretær